18.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/156


Rectificatie van Besluit (GBVB) 2015/1835 van de Raad van 12 oktober 2015 tot vaststelling van het statuut, de zetel en de voorschriften voor de werking van het Europees Defensieagentschap

( Publicatieblad van de Europese Unie L 266 van 13 oktober 2015 )

Bladzijden 73 en 74: bijlage II wordt als volgt vervangen:

„BIJLAGE II

CONCORDANTIETABEL

Besluit 2011/411/GBVB

Dit besluit

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 5

Artikel 4, lid 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 5, lid 3, onder g) t/m i)

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 9, lid 1, onder b)

Artikel 9, lid 1, onder c)

Artikel 9, lid 1, onder b)

Artikel 9, lid 1, onder c)

Artikel 9, lid 1, onder p)

Artikel 9, lid 1, onder r)

Artikel 9, lid 1, onder p) en q)

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 10, lid 2

Artikel 10, lid 2

Artikel 10, lid 3

Artikel 10, lid 3

Artikel 10, lid 4

Artikel 10, lid 3, onder e)

Artikel 10, lid 3, onder f)

Artikel 10, lid 4, onder e)

Artikel 10, lid 3, onder g)

Artikel 10, lid 4, onder f)

Artikel 10, lid 3, onder h)

Artikel 10, lid 4, onder g)

Artikel 10, lid 3, onder i)

Artikel 10, lid 4, onder h)

Artikel 10, lid 3, onder j)

Artikel 10, lid 4, onder i)

Artikel 10, lid 3, onder k)

Artikel 10, lid 4, onder j)

Artikel 10, lid 4

Artikel 10, lid 5

Artikel 10, lid 5

Artikel 10, lid 6

Artikel 10, lid 6

Artikel 10, lid 7

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 11, lid 4, onder a) en b)

Artikel 11, lid 5

Artikel 11, lid 4

Artikel 11, lid 6

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 13, lid 2

Artikel 13, lid 2

Artikel 13, lid 3

Artikel 13, lid 3

Artikel 13, lid 4

Artikel 13, lid 4

Artikel 13, lid 5

Artikel 13, lid 5

Artikel 13, lid 6

Artikel 13, lid 6

Artikel 13, lid 7

Artikel 13, lid 7

Artikel 13, lid 8

Artikel 13, lid 8

Artikel 13, lid 9

Artikel 13, lid 9

Artikel 13, lid 10

Artikel 13, lid 10

Artikel 13, lid 11

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 14, lid 3

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 18, lid 3

Artikel 18, lid 3

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 22, lid 4

Artikel 24, lid 4, tweede zin

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 23, lid 2

Artikel 24, lid 4, eerste zin

Artikel 25

Artikel 24

Artikel 26

Artikel 24, leden 6 tot en met 8

Artikel 24, lid 6

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 27, lid 3

Artikel 26

Artikel 28

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 28

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 29

Artikel 32

Artikel 30

Artikel 33

Artikel 31

Artikel 34

Artikel 32

Artikel 35”