16.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/14


BESLUIT (GBVB) 2015/241 VAN DE RAAD

van 9 februari 2015

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld.

(2)

Gezien de onverminderd ernstige situatie op het terrein in Oekraïne is de Raad van oordeel dat bijkomende personen en entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

De bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB moet dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 16 februari 2015.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.


BIJLAGE

De lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 1

I.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

133.

Pavel DREMOV ook bekend als Batya

Павел ДРЁМОВ

Geboren in 1976, Stakhanov

Commandant van het eerste kozakkenregiment, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV ook bekend als Fritz, de Serviër

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Geboren in 1991, St. Petersburg

Commandant van de „Rusich”-eenheid, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV ook bekend als Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (ook bekend als Моторóла)

Geboren op 2.2.1983, Ukhta, Komi

Commandant van het „Spartabataljon”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH ook bekend als Givi

Михаил Толстых

Geboren in 1980, Ilovaisk

Commandant van het „Somali”-bataljon, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Zogenoemde „vicecommandant” van het ministerie van Defensie van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Zogenoemde „minister van Justitie” van de illegale zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Zogenoemde vicevoorzitter van de Raad van Ministers van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Geboren op 20.11.1988 in Krasnoarmëisk

Zogenoemde „minister van Justitie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Geboren op 27.1.1974

Zogenoemde „minister van Begroting” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Zogenoemde „minister van Begroting” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Geboren op 22.4.1985 in Kherson

Zogenoemde „minister van Communicatie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Zogenoemde „minister van Economische Ontwikkeling en Handel” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Geboren in 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

Zogenoemde „dienstdoende procureur-generaal” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Geboren op 15.5.1955 in Omsk

Viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering, dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Geboren op 8.5. 1956 in Kaunas, Litouwen

Eerste viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering, dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Geboren op 9.11.1963 in de DDR

Directeur van de afdeling cruciale operaties en plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie. In beide hoedanigheden is hij actief betrokken bij het vormen en uitvoeren van de militaire campagne van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Volgens de verklaarde activiteiten van de generale staf is hij, door het operationeel bevel over de gewapende strijdkrachten uit te oefenen, actief betrokken bij de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Geboren op 11.9.1937 in Tchassov Yar, Oekraïne

Lid van de Doema.

Hij bezocht de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk en legde tijdens zijn bezoek verklaringen af waarin hij steun betuigde aan de separatisten. Tevens werd hij benoemd tot honorair consul van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” in de Russische Federatie.

Op 20 maart 2014 stemde hij voor het ontwerp van een federale constitutionele wet „betreffende de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale subjecten — de Republiek Krim en de stad met federale status Sebastopol”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Geboren op 14.3.1955 in de Oblast Kaliningrad, USSR.

Eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Doema over etnische vraagstukken.

Hij is de oprichter van de burgerbeweging „Krassnaya Moskva — Rood Moskou — hulp aan het patriottisch front”, die publieke demonstraties ter ondersteuning van de separatisten heeft georganiseerd, en aldus steun heeft verleend aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnt.

Op 20 maart 2014 stemde hij voor het ontwerp van een federale constitutionele wet „betreffende de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale subjecten — de Republiek Krim en de stad met federale status Sebastopol”.

16.2.2015

II.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

29.

Nationale Kozakkenwacht

Казачья Национальная Гвардия

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Spartabataljon

Батальон „Спарта”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Somalibataljon

Батальон „Сомали”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Mikhail TOLSTYKH, ook bekend als Givi.

16.2.2015

32.

Zaryabataljon

Батальон „Заря”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

33.

Prizrakbrigade

Бригада „Призрак”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Oleksiy MOZGOVY.

16.2.2015

34.

Oplotbataljon

Батальон „Оплот”

Sociale media:

http://vk.com/oplot_info

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

35.

Kalmiusbattalion

Батальон „Кальмиус”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

36.

Doodsbataljon

Батальон „Смерть”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

37.

Publieke beweging „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

De publieke beweging „Novorossiya”/„Nieuw Rusland” is opgericht in november 2014 in Rusland en staat onder leiding van de Russische officier Igor Strelkov (geïdentificeerd als staflid van het hoofdinlichtingendirectoraat van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU)).

Volgens haar verklaarde doelstellingen streeft zij ernaar algemene daadwerkelijke steun te verlenen aan „Novorossiya”, mede door hulp te bieden aan de militie die strijd levert in Oost-Oekraïne, en verleent aldus steun aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van ondermijnt.

Heeft banden met een persoon die op de lijst is geplaatst wegens het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne.

16.2.2015