17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/49


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderzoek voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/14)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

BIJDRAGE UIT DE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP ONDERZOEK (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Titel 2 — Totaal

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

 

 

Titel 3 — Totaal

 

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

 

Titel 4 — Totaal

 

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

141 168

141 168

 

Titel 9 — Totaal

141 168

141 168

 

TOTAAL-GENERAAL

52 162 600

– 626 400

51 536 200

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Titel 1 — Totaal

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

320 350

–75 190

245 160

 

Titel 2 — Totaal

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Titel 3 — Totaal

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

TOTAAL-GENERAAL

52 162 600

– 626 400

51 536 200