17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/30


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2014/C 454/09)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Titel 1 — Totaal

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 — Totaal

p.m.

 

p.m.

 

TOTAAL-GENERAAL

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Titel 1 — Totaal

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

301 000

90 000

391 000

 

Titel 2 — Totaal

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Titel 3 — Totaal

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

TOTAAL-GENERAAL

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Totaal categorie AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Totaal categorie AST

28

27

27

Totaal-generaal

108

105

103

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Totaal FG

337

336

330

Gedetacheerde nationale deskundigen

Totaal

337

336

330