17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/1


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2014 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2014/C 454/01)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Titel 1 — Totaal

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

 

p.m.

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

 

p.m.

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

 

p.m.

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

 

p.m.

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

 

 

Titel 2 — Totaal

1 072 174

 

1 072 174

 

TOTAAL-GENERAAL

42 754 618

88 453

42 843 071

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2014

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

220 000

 

220 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (3)

881 200

 

881 200

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

 

5 000

 

Titel 1 — Totaal

23 719 644

 

23 719 644

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 215 000

 

3 215 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

270 000

 

270 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (5)

505 400

 

505 400

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

 

12 000

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

230 000

 

230 000

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

 

10 000

 

Titel 2 — Totaal

4 242 400

 

4 242 400

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGISCHE ACTIES (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGISCHE ACTIES

 

 

 

 

Titel 3 — Totaal

14 792 574

88 453

14 881 027

 

TOTAAL-GENERAAL

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.