9.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/27


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 363/2013 van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

( Publicatieblad van de Europese Unie L 111 van 23 april 2013 )

Bladzijde 2, bijlage II, punt A „Personen” komt als volgt te luiden:

„A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 11 september 1965;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.

23.5.2011

2.

Maher (

Image

) (ook bekend als Mahir) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 8 december 1967;

diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (ook bekend als Mamlouk)

Geboortedatum: 19 februari 1946;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 983

Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (ook bekend als Atef, Atif) Najib (

Image

) (ook bekend als Najeeb)

 

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (ook bekend als Hafez Makhlouf)

Geboortedatum: 2 april 1971;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun)

Geboortedatum: 20 mei 1951;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D000001300

Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.

9.5.2011

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 10 juli 1969;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Geboortedatum: 1953;

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (ook bekend als Jameel) Hassan (

Image

)

 

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Geboortedatum: 3 mei 1953;

Geboorteplaats: Dera'a;

diplomatiek paspoort nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 18 juni 1962;

Geboorteplaats: Kerdala;

paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Geboortedatum: 1 maart 1961;

Geboorteplaats: Latakia;

paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Geboortedatum: 15 januari 1950;

Geboorteplaats: Al-Madehleh, Tartus

Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Geboortedatum:20 juli 1941;

Geboorteplaats: Damascus

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (ook bekend als Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (ook bekend als Al Char', Al Shara', Al Shara)

Geboortedatum: 10 december 1938

Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image

) (ook wel Mohamad) Nasif (

Image

) (ook bekend als Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image

,

Image

) (ook bekend als Khier Bek)

Geboortedatum: 10 april 1937 (of 20 mei 1937);

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. 0002250;

paspoort nr. 000129200

Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Geboortedatum: 20 mei 1966;

paspoort nr. 002954347

Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-Assad van wie hij een deel van de financiële en economische belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime.

23.5.2011

19.

Iyad (

Image

) (ook bekend als Eyad) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (ook bekend als Al Hasan)

 

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.

Overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image

) (ook bekend als Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N002848852

Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst door middel van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image

) (ook bekend als Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Dhu al-Himma Shalish)

Geboren: 1951 of 1946 of 1956;

Geboorteplaats: Kerdaha

Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de repressie tegen de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Riyad Shalish)

 

Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Brigadier Commandant Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (ook bekend als Jaafari, Ja'fari, Aziz; of ook Jafari, Ali; of Jafari, Mohammad Ali; of Ja'fari, Mohammad Ali; of Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Geboortedatum: 1 september 1957;

Geboorteplaats: Yazd, Iran

Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

26.

Generaal-majoor Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (ook bekend als Qasim Soleimany)

 

Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; ook bekend als Taeb, Hosein; of Taeb, Hossein; of Taeb, Hussayn; of Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Geboren: 1963;

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image

) (ook bekend als Khaled) Qaddur (

Image

) (ook bekend als Qadour, Qaddour)

 

Zakenpartner van Maher Al-Assad; financiert het regime.

23.6.2011

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (ook bekeld als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly)

 

Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (ook bekend als Muflih)

 

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

1.8.2011

31.

Generaal-majoor Tawfiq (

Image

) (ook bekend als Tawfik) Younes (

Image

) (ook bekend als Yunes)

 

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (ook bekend als Abu Rami)

Geboortedatum: 19.10.1932;

Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (ook bekend als Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Verbonden met Mahir Al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie.

23.8.2011

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (ook bekend als Al-Saleem)

 

Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de „Nizar Oilfield Supplies”

Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.

23.8.2011

37.

Brigadier-General Rafiq (

Image

) (ook bekend als Rafeeq) Shahadah (

Image

) (ook bekend als Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.

23.8.2011

38.

Brigadegeneraal Jamea (

Image

) Jamea (

Image

) (ook bekend als Jami Jami, Jame', Jami')

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Geboren: 1935;

Geboorteplaats: Aleppo

Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking.

23.8.2011

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadegeneraal Nawful (

Image

) (ook bekend als Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (ook bekend als Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.

23.8.2011

44.

Brigadegeneraal Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.

23.8.2011

45.

Luitenant-Generaal Munir (

Image

) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (ook bekend als Adnuf, Adanof)

Geboren: 1951

Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

46.

Brigadegeneraal Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (ook bekend als Khaleel)

 

Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (ook bekend als Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

23.8.2011

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (ook bekend als Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Zoon van Ahmad Chehabi;

Geboortedatum: 7 mei 1972

Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Akhras)

Geboortedatum: 2 juni 1951;

Geboorteplaats: Homs, Syrië;

Syrisch paspoort nr. 0000092405

Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun verleend aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks).

2.9.2011

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co.;

Geboren: 1952;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Geboortedatum: 1.1.1958;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr.: 004415063 verloopt op 6.5.2015 (Syrisch)

Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op 23.8.2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt.

23.3.2012

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Dara'a

Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië.

15.5.2012

54.

Generaal-Majoor Jumah (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

 

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

55.

Kolonel Lu'ai (

Image

) (ook wel Louay) al-Ali (

Image

)

 

Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a.

14.11.2011

56.

Lt.-Generaal Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

57.

Lt.-Generaal Jasim (

Image

) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (ook bekend als Al-Freij)

 

Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

58.

Generaal Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

Geboren: 1958

Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

59.

Generaal Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Berri (

Image

)

 

Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.

14.11.2011

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

62.

Generaal-Majoor Zuhair (

Image

) (ook bekend als Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

63.

Amar (

Image

) (ook bekend als Ammar) Ismael (

Image

) (ook bekend als Ismail)

Geboren op of rond 3 april 1973;

Geboorteplaats: Damascus

Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

 

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

65.

Generaal-majoor Nazih (

Image

)

 

Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor.

14.11.2011

67.

Generaal-Majoor Wajih (

Image

) (ook bekend als Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (ook bekend als Al Sabbagh)

Geboortedatum: 24 augustus 1959;

Geboorteplaats: Damascus.

Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014

Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

14.11.2011

69.

Lt.-Generaal Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

70.

Generaal-Majoor Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Bushra Shawkat)

Geboortedatum: 24.10.1960

Zus van Bashar Al-Assad, en echtgenote van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, en andere belangrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras)

Geboortedatum: 11.8.1975;

Geboorteplaats: Londen, VK;

paspoortnr: 707512830, verloopt op 22.9.2020;

Meisjesnaam: Al Akhras

Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (ook bekend als Manal Al Ahmad)

Geboortedatum: 2.2.1970;

Geboorteplaats: Damascus;

Paspoort nr. (Syrisch): 0000000914;

Meisjesnaam: Al Jadaan

Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image

) (ook bekend als Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (of Anisah Al-Assad)

Geboren: 1934;

Meisjesnaam: Makhlouf

Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

75.

Lt.-Generaal Fahid (

Image

) (ook bekend als Fahd) Al-Jassim (

Image

)

 

Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

76.

General-Majoor Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (ook bekend als Al-Hasan)

 

Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (

Image

) (of Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (of Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (ook bekend als Makhlouf)

 

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Nazih (

Image

) (of Nazeeh) Hassun (

Image

) (of Hassoun)

 

Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

81.

Kapitein Maan (

Image

) (of Ma'an) Jdiid (

Image

) (of Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (of Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

83.

Khald (

Image

) (of Khaled) Al-Taweel (

Image

) (ook bekend als Al-Tawil)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (of Fayyad)

 

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

85.

Brigadegeneraal Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

)

Commandant van het 154e regiment

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generaal-Majoor Muhammad (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

Commandant in de 4e divisie

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generaal-Majoor Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

Bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas and Dera'a.

23.1.2012

88.

Brigadegeneraal Ahmed (

Image

) (of Ahmad) Yousef (

Image

) (of Youssef) Jarad (

Image

) (of Jarrad)

Bevelhebber van de 132e brigade

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweergeschut.

23.1.2012

89.

Generaal-Majoor Naim (

Image

) (of Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

Commandant 3e divisie

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

90.

Brigadegeneraal Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

Commandant 65e brigade

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

91.

Generaal-Majoor Fo'ad (

Image

) (of Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (

Image

) (of Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib

Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstranten neer te schieten in Idlib.

23.1.2012

92.

Generaal-Majoor Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadegeneraal Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (of Afeef)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadegeneraal Mohamed (

Image

) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (ook bekend als Maarouf, Ma'ruf)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel demonstraten in Homs neer te schieten.

23.1.2012

95.

Brigadegeneraal Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

Commandant 134e brigade

Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh.

23.1.2012

96.

Brigadegeneraal Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (ook bekend als Younes)

Commandant 555e regiment

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadegeneraal Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigadegeneraal Ali (

Image

)Dawwa

 

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak

23.1.2012

99.

Brigadegeneraal Mohamed (

Image

) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (of Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Commandant 106e brigade, presidentiële garde

Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstranten in Douma.

23.1.2012

100.

Generaal-Majoor Suheil (

Image

) (ook bekend als Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

Commandant 5e divisie

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het gouvernement Dera'a.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image

) (ook bekend als Wafeeq) Nasser (

Image

)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image

) (ook bekend als Ahmad) Dibe (

Image

) (of Dib, Deeb)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Dera'a.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image

) (ook bekend als Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (of Al-Khatib, Al-Khateeb)

Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

104.

Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Heikmat (

Image

) (ook bekend als Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image

) (ook bekend als Naser) Al-Ali (

Image

) (ook bekend als Brigadegeneraal Nasr al-Ali)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de vestiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voormalig hoofd van de afdeling te Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al-Halqi (

Image

) (ook bekend als Al-Halki)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: provincie Dara'a

Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Sha'ar (

Image

) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Shaar) (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Binnenlandse zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Geboren: 1945;

Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (ook bekend als: Imad Mohammad Dib Khamees)

Geboortedatum: 1 augustus 1961;

Geboorteplaats: nabij Damascus

Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Geboren: 1954;

Geboorteplaats: Tartous

Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Administratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image

) (ook bekend als Josef) Suwaid (

Image

) (of Swaid) (ook bekend als Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Geboren: 1958;

Geboorteplaats: Damascus.

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

112.

Ir. Hussein (

Image

) (ook bekend als Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (ook bekend als Hussein Mahmud Farzat)

Geboren: 1957;

Geboorteplaats: Hama

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (ook bekend als Mansur Fadl Allah Azzam)

Geboren: 1960;

Geboorteplaats: provincie Sweida

Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (ook bekend als Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

115.

Generaal Ali (

Image

) Habib (

Image

) (ook bekend als Habeeb) Mahmoud (

Image

)

Geboren: 1939;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Geboren: 1943;

Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Geboren: 1966;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Geboren: 1944;

Geboorteplaats: al-Bukamal, Deir Ezzor

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: provincie Aleppo

Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (ook bekend als Faysal) Abbas (

Image

)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: provincie Hama

Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Geboren: 1950;

Geboorteplaats: Salamiya

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Hasaka

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Geboren: 1953;

Geboorteplaats: Hama

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (ook bekend als Buthaina Shaaban)

Geboren: 1953;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.

26.6.2012

127.

Brigadegeneraal Sha'afiq (

Image

) (ook bekend als Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (ook bekend als Massa)

 

Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking.

24.7.2012

128.

Brigadegeneraal Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (ook bekend als Qaddour, Qaddur)

 

Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

129.

Brigadegeneraal Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

130.

Brigadegeneraal Muhammad (

Image

) (of Mohammed) Khallouf (

Image

) (ook bekend als Abou Ezzat)

 

Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het repressieapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

131.

Generaal-Majoor Riad (

Image

) (ook Riyad) al-Ahmed (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmad)

 

Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

132.

Brigadegeneraal Abdul-Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

133.

Brigadegeneraal Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmad)

 

Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

135.

Kolonel Suhail (

Image

) (ook bekend als Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (ook bekend als Al-Abdallah)

 

Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

136.

Brigadegeneraal Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

137.

Brigadegeneraal Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (ook bekend als Maala, Maale)

 

Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

138.

Brigadegeneraal Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (ook bekend als Al-Hamid)

 

Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

139.

Brigadegeneraal Hussam (

Image

) (ook bekend als Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (ook bekend als Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr al-Ali opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

140.

Brigadegeneraal Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image

) (ook bekend als Basel) Bilal (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image

) (ook bekend als Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image

) (ook bekend als Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (ook bekend als Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Geboren: 1957

Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (ook bekend als Kasouha) (ook bekend als Ahmed Salem; of ook als Ahmed Salem Hassan)

Geboortedatum: 1 februari 1948

Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

146.

Generaal Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (ook bekend als Ismael)

Geboren: 1960;

Plaats van oorsprong: Derikich, regio Tartous

Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime.

24.7.2012

147.

Generaal Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (ook bekend als Amis al Ashi; of als Ammar Aachi; of ook als Amer Ashi)

 

Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.

24.7.2012

148.

Generaal Mohammed (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (of Mohammed Ali Naser)

Geboren: rond 1960

Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten.

24.7.2012

149.

Generaal Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (ook bekend als Ismail)

Geboren: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947);

Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh.

Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

151.

Samir (

Image

) (ook bekend als Sameer) Joumaa (

Image

) (of Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ook bekend als Abou Sami)

Geboren: rond 1962

Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image

) (ook bekend als Kadri) Jamil (

Image

) (ook bekend als Jameel)

 

Viceminister-president voor Economische Zaken, minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image

) (ook bekend als Walid) Al Mo'allem (

Image

) (ook bekend als Al Moallem, Muallem)

 

Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

154.

Generaal-Majoor Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (ook bekend als Al-Furayj)

 

Minister van Defensie en militair commandant. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (ook bekend als Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (of ook als Al Sayyed)

 

Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

156.

Ir. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Minister van Toerisme. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

157.

Ir. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

158.

Ir. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (ook bekend als Al-Abdullah)

 

Minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (ook bekend als Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (ook bekend als Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Minister van Hoger Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez (ook bekend als Al Wazz)

 

Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (ook bekend als Dhafer) Mohabak (

Image

) (ook bekend als Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (ook bekend als Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (ook bekend als Said, Sa'eed, Saeed)

 

Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

164.

Ir. Yasser (

Image

) (ook bekend als Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (of Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Minister van Openbare Werken. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

165.

Ir. Sa'iid (

Image

) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (ook bekend als Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image

) (ook bekend als Lubanah) Mushaweh (

Image

) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image

) (ook bekend als Jasem) Mohammad (

Image

) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Geboren: 1968

Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (ook bekend als Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Geboren op 27 september 1959;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (ook bekend als Abdou) Al Sikhny (

Image

) (ook bekend als Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Minister van Industrie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (ook bekend als Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (ook bekend als Al-Ahmed)

 

Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (ook bekend als Haidar, Heydar, Haydar)

 

Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (ook Sarkis)

 

Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (ook bekend als Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (ook bekend als Khrait)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (ook bekend als Abdallah) Khaleel (

Image

) (ook Khalil) Hussein (

Image

) (ook Hussain)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (ook bekend als Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (ook bekend als Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Paspoort: in het bezit van een Brits paspoort

Zakenman die dicht bij de familie van president Al-Assad staat. Bezit aandelen in de op de lijst geplaatste tv-zender Addounia TV. Onderhoudt nauwe contacten met Muhammad Nasif Khayrbik, die op de lijst is geplaatst. Steunt het Syrische regime.

16.10.2012

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Gehuwd met Rami Makhlouf, dochter van Waleed (alias Walid) Othman;

Geboortedatum: 31 januari 1977;

Geboorteplaats: gouvernement Latakia;

ID nr.: 06090034007

Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar Al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met het Syrische regime en profiteert ervan.

16.10.2012”