2.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 61/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 177/2012 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2012

tot 165e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa’ida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa’ida-netwerk (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Op 21 februari 2012 heeft het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad besloten één natuurlijke persoon en zeventien entiteiten te schrappen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, na overweging van het door deze persoon en deze entiteiten ingediende verzoek daartoe en het uitgebreide verslag van de ombudsman die is ingesteld bij Resolutie 1904 (2009) van de VN-Veiligheidsraad. Tevens heeft het Sanctiecomité besloten één vermelding op de lijst aan te passen. Op 23 februari 2012 heeft het Sanctiecomité besloten nog eens vijf vermeldingen op de lijst aan te passen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst “Rechtspersonen, groepen en entiteiten”:

a)

“Al Baraka Exchange L.L.C. Adres: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

b)

“Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adres: PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

c)

“Barakaat Bank of Somalia (ook bekend als a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adres: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalië; b) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

d)

“Barako Trading Company, LLC (ook bekend als Baraka Trading Company). Adres: PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

e)

“Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.”

f)

“Al-Barakaat Bank. Adres: Mogadishu, Somalië. Overige informatie: maakt deel uit van het door Ali Ahmed Nur Jim’ale opgerichte netwerk van Al-Barakaatbedrijven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

g)

“Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (ook bekend als a) BSS, b) Barakat Bank of Somalia). Adres: a) Mogadishu, Somalië; b) Bossasso, Somalië. Overige informatie: maakt deel uit van het door Ali Ahmed Nur Jim’ale opgerichte netwerk van Al-Barakaatbedrijven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

h)

“Al-Barakat Finance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.”

i)

“Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.”

j)

“Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany, (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a) P.O. Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, (b) Mogadishu, Somalië, (c) Hargeysa, Somalië.”

k)

“Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (ook bekend als Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.”

l)

“Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.”

m)

“Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.”

n)

“Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.”

o)

“Barakaat Red Sea Telecommunications. Adres: a) Bossaso, Somalië; b) Nakhiil, Somalië; c) Huruuse, Somalië; d) Raxmo, Somalië; e) Ticis, Somalië; f) Kowthar, Somalië; g) Noobir, Somalië; h) Bubaarag, Somalië; i) Gufure, Somalië; j) Xuuxuule, Somalië; k) Ala Aamin, Somalië; k) Guureeye, Somalië; m) Najax, Somalië; n) Carafaat, Somalië. Overige informatie: maakt deel uit van het door Ali Ahmed Nur Jim’ale opgerichte netwerk van Al-Barakaatbedrijven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

p)

“Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.”

q)

“Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO). Adres: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië. Overige informatie: a) maakt deel uit van het door Ali Ahmed Nur Jim’ale opgerichte netwerk van Al-Barakaatbedrijven; b) kantoor in Nederland gesloten en opgeheven sinds augustus 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

(2)

De volgende vermelding wordt geschrapt van de lijst “Natuurlijke personen”:

“Ali Ahmed Nur Jim'ale (ook bekend als a) Ahmed Ali Jimale; b) Ahmad Nur Ali Jim'ale; c) Ahmed Nur Jumale; d) Ahmed Ali Jumali; e) Ahmed Ali Jumale; f) Sheikh Ahmed Jimale; g) Ahmad Ali Jimale; h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titel: sjeik. Adres: Djiboeti, Republiek Djiboeti (sinds mei 2007). Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Paspoortnummer: A0181988 (paspoort van de Somalische Democratische Republiek afgegeven op 1.10.2001 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, en verlengd op 24.1.2008 in Djiboeti, vervalt op 22.1.2011). Overige informatie: a) beroep: accountant en bedrijfsleider; b) naam van vader is Ali Jumale; naam van moeder is Enab Raghe; c) stichter van het Barakaat netwerk van bedrijven m.i.v. de Barakaat Group of Companies. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

(3)

De vermelding “Global Relief Foundation (GRF) (ook bekend als a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief”). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrijk; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België; e) Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België; f) Postbus 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België; g) Rr. Skënderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova/Đakovica, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Gjakova/Đakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajës, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanië; Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Irak, Westelijke Jordaanoever en Gaza, Somalië en Syrië; b) US Federal Employer Identification: 36-3804626; c) btw-nummer: BE 454419759; d) de adressen in België zijn sinds 1998 die van Fondation Secours Mondial — Belgique asbl, Fondation Secours Mondial vzw en Stichting Wereldhulp — België vzw. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.10.2002.” op de lijst “Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

“Global Relief Foundation (GRF). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA. Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Irak, Westelijke Jordaanoever en Gaza, Somalië en Syrië; b) US Federal Employer Identification: 36-3804626; c) btw-nummer: BE 454419759. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.10.2002.”

(4)

De vermelding “Heyatul Ulya. Adres: Mogadishu, Somalië. Overige informatie: maakt deel uit van het door Ali Ahmed Nur Jim’ale opgerichte netwerk van Al-Barakaatbedrijven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.” op de lijst “Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

“Heyatul Ulya. Adres: Mogadishu, Somalië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

(5)

De vermelding “Red Sea Barakat Company Limited. Adres: Mogadishu, Somalië. Overige informatie: maakt deel uit van het door Ali Ahmed Nur Jim’ale opgerichte netwerk van Al-Barakaatbedrijven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.” op de lijst “Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

“Red Sea Barakat Company Limited. Adres: Mogadishu, Somalië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

(6)

De vermelding “Somali Internet Company. Adres: Mogadishu, Somalië. Overige informatie: maakt deel uit van het door Ali Ahmed Nur Jim’ale opgerichte netwerk van Al-Barakaatbedrijven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.” op de lijst “Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

“Somali Internet Company. Adres: Mogadishu, Somalië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

(7)

De vermelding “Umar Patek (ook bekend als a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Adres: a) Indonesië, b) Filipijnen. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: Centraal-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: belangrijk lid van Jemaah Islamiyah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.7.2011.” op de lijst “Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

“Umar Patek (ook bekend als a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa’tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike. Adres: Indonesië. Geboortedatum: 20.7.1970. Geboorteplaats: Midden-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: belangrijk lid van Jemaah Islamiyah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.7.2011.”

(8)

De vermelding “Abbas Abdi Ali (ook bekend als Ali, Abbas Abdi). Overige informatie: a) heeft banden met Ali Nur Jim'ale; b) naar verluidt overleden in 2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.” op de lijst “Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

“Abbas Abdi Ali (ook bekend als Ali, Abbas Abdi). Overige informatie: Naar verluidt overleden in 2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”