24.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/33


UITVOERINGSBESLUIT 2012/37/GBVB VAN DE RAAD

van 23 januari 2012

tot uitvoering van Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien Besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en tot intrekking van Besluit 2011/273/GBVB (1), en met name artikel 21, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 1 december 2011 Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie in Syrië moeten meer personen en entiteiten worden opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bij Besluit 2011/782/GBVB,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Besluit 2011/782/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2012.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 319 van 2.12.2011, blz. 56.


BIJLAGE

In artikel 1 bedoelde personen en entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Brigadegeneraal

Jawdat Ibrahim Safi

Bevelhebber van het 154e regiment

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in en rond Damascus, en in Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Generaal-majoor

Muhammad Ali Durgham

Bevelhebber bij de 4e divisie

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in en rond Damascus, en in Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

3.

Generaal-majoor

Ramadan Mahmoud Ramadan

Bevelhebber van het 35e regiment special forces

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Baniyas en Deraa.

23.1.2012

4.

Brigadegeneraal

Ahmed Yousef Jarad

Bevelhebber van de 132e brigade

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Deraa, waarbij gebruik is gemaakt van machinegeweren en luchtafweergeschut.

23.1.2012

5.

Generaal-majoor

Naim Jasem Suleiman

Bevelhebber van de 3e divisie

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Douma.

23.1.2012

6.

Brigadegeneraal

Jihad Mohamed Sultan

Bevelhebber van de 65e brigade

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Douma.

23.1.2012

7.

Generaal-majoor

Fo'ad Hamoudeh

Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib

Heeft begin september 2011 troepen het bevel gegeven te schieten op demonstanten in Idlib.

23.1.2012

8.

Generaal-majoor

Bader Aqel

Bevelhebber van de special forces

Heeft de soldaten het bevel gegeven de lijken op te halen en over te dragen aan de mukhabarat (geheime dienst); is verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.

23.1.2012

9.

Brigadegeneraal

Ghassan Afif

Bevelhebber van het 45e regiment

Bevelhebber van de militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib

23.1.2012

10.

Brigadegeneraal

Mohamed Maaruf

Bevelhebber van het 45e regiment

Bevelhebber van de militaire operaties in Homs. Gaf het bevel te schieten op demonstranten in Homs.

23.1.2012

11.

Brigadegeneraal

Yousef Ismail

Bevelhebber van de 134e brigade

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op huizen en op mensen op daken tijdens een begrafenis in Talbiseh van demonstranten die de dag daarvoor waren gedood.

23.1.2012

12.

Brigadegeneraal

Jamal Yunes

Bevelhebber van het 555e regiment

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

Brigadegeneraal

Mohsin Makhlouf

 

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Al-Herak.

23.1.2012

14.

Brigadegeneraal

Ali Dawwa

 

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Al-Herak

23.1.2012

15.

Brigadegeneraal

Mohamed Khaddor

Bevelhebber van de 106e brigade, presidentiële wacht

Heeft troepen het bevel gegeven de demonstranten uiteen te ranselen en vervolgens te arresteren. Is verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstranten in Douma.

23.1.2012

16.

Generaal-majoor

Suheil Salman Hassan

Bevelhebber van de 5e divisie

Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op de demonstranten in het gouvernement Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst)

Als hoofd van de afdeling van Suwayda van de militaire inlichtingendienst verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Hoofd van de regionale afdeling van Deraa (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van Deraa van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Hoofd van de regionale afdeling van Deraa (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

22.

Mehran (of Mahran) Khwanda

Eigenaar van de vervoersmaatschappij Qadmous Transport Co. Geboren op 11.05.1938 Paspoorten: nr. 3298 858, verlopen op 09.05.2004, nr. 001452904, zal verlopen op 29.11.2011, nr. 006283523, zal verlopen op 28.06.2017.

Verleent logistieke steun aan de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in de actiegebieden van de pro-regeringsmilities die bij het geweld betrokken zijn ("chabbiha's").

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damascus, Syrië.

Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Overheidsbank.

Betrokken bij de financiering van het regime.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syrië.

Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Overheidsbank.

Betrokken bij de financiering van het regime.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syrië -Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Overheidsbank.

Betrokken bij de financiering van het regime.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damascus, Syrië.

Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Website: www.agrobank.org

Overheidsbank.

Betrokken bij de financiering van het regime.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Beirut, Libanon.

Tel: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Website: www.slcb.com.lb

Filiaal van de reeds in de lijst opgenomen Commercial Bank of Syria.

Betrokken bij de financiering van het regime.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damascus Syrië

Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Hoofdkantoor Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syrië

Tel: +963 116691100

P.O. Box 9120

Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damascus, Syrië

Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime.

23.1.2012