3.2.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/7


Rectificatie van Besluit 2012/35/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

( Publicatieblad van de Europese Unie L 19 van 24 januari 2012 )

Bladzijde 30, bijlage III, in artikel 2, lid 3, bedoelde vermeldingen 1 en 2, vijfde kolom van de tabel, datum van plaatsing op de lijst:

in plaats van:

„23.1.2012”,

te lezen:

„26.7.2010”.