24.5.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 136/105


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 494/2011 van de Commissie van 20 mei 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bijlage XVII (cadmium)

( Publicatieblad van de Europese Unie L 134 van 21 mei 2011 )

Bladzijde 3, artikel 2, tweede alinea:

in plaats van:

„Zij is van toepassing met ingang van 10 januari 2012.”

te lezen:

„Zij is van toepassing met ingang van 10 december 2011.”.

Bladzijde 4, bijlage, punt 1, derde alinea, van de gewijzigde tabel:

in plaats van:

„De tweede alinea is echter niet van toepassing op voorwerpen die vóór 10 januari 2012 in de handel zijn gebracht.”

te lezen:

„De tweede alinea is echter niet van toepassing op voorwerpen die vóór 10 december 2011 in de handel zijn gebracht.”.

Bladzijde 5, bijlage, punt 11, van de gewijzigde tabel:

in plaats van:

„11.

Punt 10 is echter niet van toepassing op voorwerpen die vóór 10 januari 2012 in de handel zijn gebracht, of op juwelen die op 10 januari 2012 meer dan 50 jaar oud zijn.”

te lezen:

„11.

Punt 10 is echter niet van toepassing op voorwerpen die vóór 10 december 2011 in de handel zijn gebracht, of op juwelen die op 10 december 2011 meer dan 50 jaar oud zijn.”