30.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 94/49


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief

( Publicatieblad van de Europese Unie L 65 van 11 maart 2011 )

Bladzijde 12, bijlage III, Steunbetuigingsformulier — Deel A, algemene aanwijzing aan de rechterzijde bovenaan:

in plaats van:

„Alle velden op dit formulier moet verplicht worden ingevuld.”,

te lezen:

„Alle velden op dit formulier moeten verplicht worden ingevuld.”.

Bladzijde 12, bijlage III, Steunbetuigingsformulier — Deel A, punt 1, derde regel:

in plaats van:

„woonachtig in of hebben de nationaliteit van (houders van de nationaliteit uitsluitend indien zij hun nationale bevoegde autoriteiten op de hoogte hebben gesteld van de plaats waar zij woonachtig zijn):”,

te lezen:

„woonachtig in of hebben de nationaliteit van (in het buitenland wonende houders van de nationaliteit uitsluitend indien zij hun nationale bevoegde autoriteiten op de hoogte hebben gesteld van de plaats waar zij woonachtig zijn):”.

Bladzijde 13, bijlage III, Steunbetuigingsformulier — Deel A, laatste stuk tekst — in kader:

in plaats van:

„Privacyverklaring: overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens worden de op dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificatie van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit burgerinitiatief is ontvangen (zie artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief) en, indien noodzakelijk, voor verdere verwerking met het oog op juridische en administratieve procedures in verband met dit burgerinitiatief (zie artikel 12 van Verordening (EU) nr. 211/2011). De gegevens mogen voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.”,

te lezen:

„Privacyverklaring: overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens worden de op dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit burgerinitiatief is ontvangen (zie artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief) en, indien noodzakelijk, voor verdere verwerking met het oog op juridische en administratieve procedures in verband met dit burgerinitiatief (zie artikel 12 van Verordening (EU) nr. 211/2011). De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.”.

Bladzijde 14, bijlage III, Steunbetuigingsformulier — Deel B, algemene aanwijzing aan de rechterzijde bovenaan:

in plaats van:

„Alle velden op dit formulier moet verplicht worden ingevuld.”,

te lezen:

„Alle velden op dit formulier moeten verplicht worden ingevuld.”.

Bladzijde 14, bijlage III, Steunbetuigingsformulier — Deel B, punt 4:

in plaats van:

„4.

Internetadres van dit burgerinitiatief in het register van de Commissie:”,

te lezen:

„4.

Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Commissie:”.

Bladzijde 15, bijlage III, Steunbetuigingsformulier — Deel B, noot 1:

in plaats van:

„(1)

Bulgarije en Griekenland: gelieve ook de naam van de vader vermelden; Griekenland en Letland, gelieve ook de naam bij geboorte te vermelden.”,

te lezen:

„(1)

Bulgarije en Griekenland: gelieve ook het patroniem te vermelden; Griekenland en Letland: gelieve ook de naam bij geboorte te vermelden.”.

Bladzijde 15, bijlage III, Steunbetuigingsformulier — Deel B, noot 2:

in plaats van:

„(2)

Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen en Roemenië: gelieve het adres te vermelden.”,

te lezen:

„(2)

Uitsluitend voor Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen en Roemenië.”.

Bladzijde 15, bijlage III, Steunbetuigingsformulier — Deel B, laatste stuk tekst — in kader

in plaats van:

„(…) De gegevens mogen voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.”,

te lezen:

„(…) De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.”.