25.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 51/23


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 177/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

( Publicatieblad van de Europese Unie L 52 van 3 maart 2010 )

Bladzijde 29, artikel 1, punt 1, artikel 313, lid 2, onder b):

in plaats van:

„in de zin van artikel 799 van deze verordening”,

te lezen:

„in de zin van artikel 799”.

Bladzijde 29, artikel 1, punt 1, artikel 313, lid 2, onder c):

in plaats van:

„in de zin van artikel 799 van deze verordening”,

te lezen:

„in de zin van artikel 799”.

Bladzijde 29, artikel 1, punt 1, artikel 313, lid 3, onder a):

in plaats van:

„(…) opgesteld vervoersbescheid plaatsvindt;”,

te lezen:

„(…) opgesteld vervoersbescheid heeft plaatsgevonden,”.

Bladzijde 29, artikel 1, punt 2, artikel 313 bis:

in plaats van:

„(…) in een zich in het douanegebied van de Gemeenschap gelegen haven”,

te lezen:

„(…) in een in het douanegebied van de Gemeenschap gelegen haven”.

Bladzijde 29, artikel 1, punt 2, artikel 313 ter, lid 2, onder d):

in plaats van:

„zich ertoe verbinden, dat op de routen van de lijndiensten geen havens worden aangedaan in gebieden buiten het douanegebied van de Gemeenschap of in een vrije zone van controletype I (…)”,

te lezen:

„zich ertoe verbinden, dat op de routen van de lijndiensten geen havens worden aangedaan in gebieden buiten het douanegebied van de Gemeenschap noch een vrije zone van controletype I (…)”.

Bladzijde 30, artikel 1, punt 3, artikel 313 quinquies, lid 2:

in plaats van:

„(…) douaneautoriteit binnen de termijn van een werkdag (…)”,

te lezen:

„(…) douaneautoriteit binnen een werkdag (…)”.

Bladzijde 30, artikel 1, punt 3, artikel 313 septies, lid 1:

in plaats van:

„De douaneautoriteiten mogen van de (…)”,

te lezen:

„De douaneautoriteiten kunnen van de (…)”.

Bladzijde 30, artikel 1, punt 5, artikel 324 sexies, lid 4, onder c):

in plaats van:

„(…) De douaneautoriteiten mogen de overlegging (…)”,

te lezen:

„(…) De douaneautoriteiten kunnen de overlegging (…)”.

Bladzijde 30, artikel 1, punt 5, artikel 324 sexies, lid 4, onder d):

in plaats van:

„(…) De douaneautoriteiten mogen de overlegging (…)”,

te lezen:

„(…) De douaneautoriteiten kunnen de overlegging (…)”.

Bladzijde 31, artikel 1, punt 6, onder b):

in plaats van:

„Type/lengte: an ..5”,

te lezen:

„Type/lengte: n ..5”.