18.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 188/127


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 142 van 6 juni 2009 )

In de inhoudsopgave en op bladzijde 1, in de titel:

in plaats van:

„… 28 mei 2009 …”,

te lezen:

„… 6 mei 2009 …”.