19.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/23


BESLUIT 2007/423/GBVB VAN DE RAAD

van 18 juni 2007

tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB van de Raad van 30 maart 2004 tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) (1), en met name op artikel 2, juncto artikel 23, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Door middel van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB heeft de Raad maatregelen genomen om de binnenkomst op of de doorreis via het grondgebied van de lidstaten te beletten van personen die betrokken zijn bij activiteiten waardoor voortvluchtige personen geholpen worden zich te blijven onttrekken aan berechting voor misdaden waarvoor het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) hen in staat van beschuldiging heeft gesteld, of die anderszins handelen op een wijze die het ICTY zou kunnen beletten zijn mandaat daadwerkelijk uit te voeren.

(2)

Na het overdragen van Ante Gotovina aan het ICTY dienen een aantal in artikel 2 van het gemeenschappelijk standpunt bedoelde personen die banden hebben met de heer Gotovina van de lijst te worden geschrapt. Er is tevens een bijwerking nodig van de gegevens van de resterende personen op de lijst.

(3)

Voorts moet een lijst worden opgesteld van andere personen die betrokken zijn bij activiteiten waardoor voortvluchtige personen geholpen worden zich te blijven onttrekken aan berechting voor misdaden waarvoor het ICTY hen in staat van beschuldiging heeft gesteld, of die anderszins handelen op een wijze die het ICTY zou kunnen beletten zijn mandaat daadwerkelijk uit te voeren.

(4)

De lijst in de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB moet dienovereenkomstig worden aangepast,

BESLUIT:

Artikel 1

De lijst van personen in de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2007

Voor de Raad

De voorzitter

F.-W. STEINMEIER


(1)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 65. Gemeenschappelijk Standpunt laatstelijk gewijzigd en verlengd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2007/150/GBVB (PB L 66 van 6.3.2007, blz. 21).


BIJLAGE

1.

BILBIJA, Milorad

Zoon van Svetko BILBIJA

Geboortedatum en -plaats: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 3715730

Identiteitskaart nr.: 03GCD9986

Persoonsnummer: 1308956163305

Bijnamen:

Adres: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

2.

BJELICA, Milovan

Geboortedatum en -plaats: 19.10.1958, Rogatica, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 0000148 afgegeven op 26.7.1998 in Srpsko Sarajevo (vervallen)

Identiteitskaart nr.: 03ETA0150

Persoonsnummer: 1910958130007

Bijnamen: Cicko

Adres: CENTREK Company, Pale, Bosnië en Herzegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (naam na huwelijk: GLUSICA Jelena)

Dochter van: Vlastimir en Sojka DJORDJEVIC

Geboortedatum en -plaats: 7.2.1977 in Zajecar, Servië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Bijnamen:

Adres: Beogradskog Bataljona nr. 39, Belgrado, Servië

Band met PIFWC: dochter van Vlastimir DJORDJEVIC

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Geboortedatum en -plaats: 29.9.1949, gemeente Knjazevac, Servië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Bijnamen:

Adres: Beogradskog Bataljona 39, Belgrado, Servië

Band met PIFWC: echtgenote van Vlastimir DJORDJEVIC

5.

ECIM, Ljuban

Geboortedatum en -plaats: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 0144290 afgegeven op 21.11.1998 in Banja Luka (vervallen)

Identiteitskaart nr.: 03GCE3530

Persoonsnummer: 0601964100083

Bijnamen:

Adres: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

6.

HADZIC, Goranka

Dochter van: Branko en Milena HADZIC

Geboortedatum en -plaats: 18.6.1962, gemeente Vinkovci, Kroatië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.: 1806962308218 (JMBG), identiteitskaart nr. 569934/03

Bijnamen:

Adres: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Servië

Band met PIFWC: zuster van Goran HADZIC

7.

HADZIC, Ivana

Dochter van: Goran en Zivka HADZIC

Geboortedatum en -plaats: 25.2.1983, Vukovar, Kroatië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Bijnamen:

Adres: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Servië

Band met PIFWC: dochter van Goran HADZIC

8.

HADZIC, Srecko

Zoon van: Goran en Zivka HADZIC

Geboortedatum en -plaats: 8.10.1987, Vukovar, Kroatië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Bijnamen:

Adres: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Servië

Band met PIFWC: zoon van Goran HADZIC

9.

HADZIC, Zivka

Dochter van: Branislav NUDIC

Geboortedatum en -plaats: 9.6.1957, Vinkovci, Kroatië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Bijnamen:

Adres: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Servië

Band met PIFWC: echtgenote van Goran HADZIC

10.

JOVICIC, Predrag

Zoon van Desmir JOVICIC

Geboortedatum en -plaats: 1.3.1963, Pale, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 4363551

Identiteitskaart nr.: 03DYA0852

Persoonsnummer: 0103963173133

Bijnamen:

Adres: Milana Simovica 23, Pale, Bosnië en Herzegovina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Geboortedatum en -plaats: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 0036395. Geldigheidsduur verstreken op 12.10.1998

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer:

Bijnamen: Sasa

Adres:

12.

KARADZIC, Ljiljana (meisjesnaam: ZELEN)

Dochter van Vojo en Anka

Geboortedatum en -plaats: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer:

Bijnamen:

Adres:

13.

KARADZIC, Luka

Zoon van: Vuko en Jovanka KARADZIC

Geboortedatum en -plaats: 31.7.1951, gemeente Savnik, Montenegro

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Bijnamen:

Adres: Dubrovacka 14, Belgrado, Servië, en Janka Vukotica 24, Rastoci, gemeente Niksic, Montenegro

Band met PIFWC: broer van Radovan KARADZIC

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Dochter van: Radovan KARADZIC en Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Geboortedatum en -plaats: 22.5.1967, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.: 2205967175003 (JMBG); identiteitskaart nr. 04DYB0041

Bijnamen: Seki

Adres: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosnië en Herzegovina

Band met PIFWC: dochter van Radovan KARADZIC

15.

KESEROVIC, Dragomir

Zoon van Slavko

Geboortedatum en -plaats: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 4191306

Identiteitskaart nr.: 04GCH5156

Persoonsnummer: 0806957100028

Bijnamen:

Adres:

16.

KIJAC, Dragan

Geboortedatum en -plaats: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer:

Bijnamen:

Adres:

17.

KOJIC, Radomir

Zoon van Milanko en Zlatana

Geboortedatum en -plaats: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 4742002, afgegeven in 2002 in Sarajevo (verstrijkt in 2007)

Identiteitskaart nr.: 03DYA1935, afgegeven op 7.7.2003 in Sarajevo

Persoonsnummer: 2311950173133

Bijnamen: Mineur, Ratko

Adres: Trifka Grabeza 115, Pale, of Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnië en Herzegovina

18.

KOVAC, Tomislav

Zoon van Vaso

Geboortedatum en -plaats: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer: 0412959171315

Bijnamen: Tomo

Adres: Bijela, Montenegro; en Pale, Bosnië en Herzegovina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Zoon van Vasilija

Geboortedatum en -plaats: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.: 03GFB1318

Persoonsnummer: 3001961120044

Bijnamen: Predo

Adres: Doboj, Bosnië en Herzegovina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Geboortedatum en -plaats: 15.5.1968, Belgrado, Servië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer:

Bijnamen: Legija (vals identiteitsbewijs als IVANIC, Zeljko)

Adres: in hechtenis (districtsgevangenis Belgrado, Bacvanska 14, Belgrado)

21.

MALIS, Milomir

Zoon van Dejan Malis

Geboortedatum en -plaats: 3.8.1966, Bjelice

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer: 0308966131572

Bijnamen:

Adres: Vojvode Putnika, Foca, Bosnië en Herzegovina

22.

MANDIC, Momcilo

Geboortedatum en -plaats: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 0121391 afgegeven op 12.5.1999 in Srpsko Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (vervallen)

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer: 0105954171511

Bijnamen: Momo

Adres: in hechtenis

23.

MARIC, Milorad

Zoon van Vinko Maric

Geboortedatum en -plaats: 9.9.1957, Visoko, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 4587936

Identiteitskaart nr.: 04GKB5268

Persoonsnummer: 0909957171778

Bijnamen:

Adres: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnië en Herzegovina

24.

MICEVIC, Jelenko

Zoon van Luka en Desanka (meisjesnaam: SIMIC)

Geboortedatum en -plaats: 8.8.1947, Borci, nabij Konjic, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 4166874

Identiteitskaart nr.: 03BIA3452

Persoonsnummer: 0808947710266

Bijnamen: Filaret

Adres: Milesevo-klooster, Servië

25.

MLADIC, Biljana (meisjesnaam STOJCEVSKA)

Dochter van: Strahilo STOJCEVSKI en Svetlinka STOJCEVSKA

Geboortedatum en -plaats: 30.5.1972, Skopje, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.: 3005972455086 (JMBG)

Bijnamen:

Adres: geregistreerd op Blagoja Parovica 117a, Belgrado, maar woont op Vidikovacki venac 83, Belgrado, Servië

Band met PIFWC: schoondochter van Ratko MLADIC

26.

MLADIC, Darko

Zoon van: Ratko en Bosiljka MLADIC

Geboortedatum en -plaats: 19.8.1969, Skopje, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Paspoort nr.: paspoort Servië en Montenegro # 003220335, afgegeven op 26.2.2002

Identiteitskaart nr.: 1908969450106 (JMBG); persoonlijke identiteitskaart nr. B112059, afgegeven op 8.4.1994 door SUP Belgrado

Bijnamen:

Adres: Vidikovacki venac 83, Belgrado, Servië

Band met PIFWC: zoon van Ratko MLADIC

27.

NINKOVIC, Milan

Zoon van Simo

Geboortedatum en -plaats: 15.6.1943, Doboj, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 3944452

Identiteitskaart nr.: 04GFE3783

Persoonsnummer: 1506943120018

Bijnamen:

Adres:

28.

OSTOJIC, Velibor

Zoon van Jozo

Geboortedatum en -plaats: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer:

Bijnamen:

Adres:

29.

OSTOJIC, Zoran

Zoon van Mico OSTOJIC

Geboortedatum en -plaats: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.: 04BSF6085

Persoonsnummer: 2903961172656

Bijnamen:

Adres: Malta 25, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Zoon van Milovan PAVLOVIC

Geboortedatum en -plaats: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 4588517

Identiteitskaart nr.: 03GKA9274

Persoonsnummer: 0606957183137

Bijnamen:

Adres: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnië en Herzegovina

31.

PETROVIC, Tamara (meisjesnaam DJORDJEVIC)

Dochter van: Vlastimir en Sojka DJORDJEVIC

Geboortedatum en -plaats: 3.10.1971 in Zajecar, Servië

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Bijnamen:

Adres: Beogradskog Bataljona 39, Belgrado, Servië

Band met PIFWC: dochter van Vlastimir DJORDJEVIC

32.

POPOVIC, Cedomir

Zoon van Radomir POPOVIC

Geboortedatum en -plaats: 24.3.1950, Petrovici

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.: 04FAA3580

Persoonsnummer: 2403950151018

Bijnamen:

Adres: Crnogorska 36, Bileca, Bosnië en Herzegovina

33.

PUHALO, Branislav

Zoon van Djuro

Geboortedatum en -plaats: 30.8.1963, Foca, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer: 3008963171929

Bijnamen:

Adres:

34.

RADOVIC, Nade

Zoon van Milorad RADOVIC

Geboortedatum en -plaats: 26.1.1951, Foca, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: oud 0123256 (vervallen)

Identiteitskaart nr.: 03GJA2918

Persoonsnummer: 2601951131548

Bijnamen:

Adres: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnië en Herzegovina

35.

RATIC, Branko

Geboortedatum en -plaats: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 0442022 afgegeven op 17.9.1999 in Banja Luka

Identiteitskaart nr.: 03GCA8959

Persoonsnummer: 2611957173132

Bijnamen:

Adres: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

36.

ROGULJIC, Slavko

Geboortedatum en -plaats: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Servië

Paspoort nr.: geldig paspoort 3747158 afgegeven op 12.4.2002 in Banja Luka. Vervaldatum: 12.4.2007. Ongeldig paspoort 0020222, afgegeven op 25.8.1988 in Banja Luka. Vervaldatum: 25.8.2003

Identiteitskaart nr.: 04EFA1053

Persoonsnummer: 1505952103022.

Bijnamen:

Adres: Vojvode Misica 21, Laktasi, Bosnië en Herzegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Geboortedatum en -plaats: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 4363471 afgegeven in Istocno Sarajevo, geldig tot 8.10.2008

Identiteitskaart nr.: 04PEA4585

Persoonsnummer: 1609956172657

Bijnamen:

Adres: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Zoon van Dejan SKOCAJIC

Geboortedatum en -plaats: 5.8.1953, Blagaj, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: 3681597

Identiteitskaart nr.: 04GDB9950

Persoonsnummer: 0508953150038

Bijnamen:

Adres: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnië en Herzegovina

39.

VRACAR, Milenko

Geboortedatum en -plaats: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: geldig paspoort 3865548 afgegeven op 29.8.2002 in Banja Luka. Vervaldatum: 29.8.2007. Ongeldige paspoorten 0280280, afgegeven op 4.12.1999 in Banja Luka (vervaldatum 4.12.2004) en 0062130, afgegeven op 16.9.1998 in Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Identiteitskaart nr.: 03GCE6934

Persoonsnummer: 1505956160012

Bijnamen:

Adres: Save Ljuboje 14, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

40.

ZOGOVIC, Milan

Zoon van Jovan

Geboortedatum en -plaats: 7.10.1939, Dobrusa

Paspoort nr.:

Identiteitskaart nr.:

Persoonsnummer:

Bijnamen:

Adres:

41.

ZUPLJANIN, Divna (meisjesnaam STOISAVLJEVIC)

Dochter van: Dobrisav en Zorka STOISAVLJEVIC

Geboortedatum en -plaats: 15.11.1956, Maslovare, gemeente Kotor Varos, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: paspoort van Bosnië en Herzegovina 0256552, afgegeven op 26.4.1999

Identiteitskaart nr.: identiteitskaart nr. 04GCM2618, afgegeven op 5.11.2004 en rijbewijs nr. 05GCF8710, afgegeven op 3.1.2005

Bijnamen:

Adres: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Band met PIFWC: vrouw van Stojan ZUPLJANIN

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Zoon van: Stojan en Divna ZUPLJANIN

Geboortedatum en -plaats: 21.7.1980, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: paspoort van Bosnië en Herzegovina nr. 4009608, d.d. 7.2.2003

Identiteitskaart nr.: identiteitskaart nr. 04GC6605, rijbewijs nr. 04GCC6937 d.d. 8.3.2004

Bijnamen:

Adres: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Band met PIFWC: zoon van Stojan ZUPLJANIN

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Zoon van: Stojan en Divna ZUPLJANIN

Geboortedatum en -plaats: 18.7.1984, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: paspoort van Bosnië en Herzegovina nr. 5049445, d.d. 26.4.2006

Identiteitskaart nr.: identiteitskaart nr. 03GCB5148 d.d. 10.6.2003, rijbewijs nr. 04GCF5074 d.d. 30.11.2004

Bijnamen:

Adres: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Band met PIFWC: zoon van Stojan ZUPLJANIN

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Zoon van: Stanko en Cvijeta ZUPLJANIN

Geboortedatum en -plaats: 17.11.1957, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Paspoort nr.: paspoort van Bosnië en Herzegovina nr. 0023955, afgegeven op 24.8.1998

Identiteitskaart nr.: identiteitskaart nr. 04GCL4072, rijbewijs nr. 04GCE8351 d.d. 18.9.2004

Bijnamen: Bebac

Adres: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnië en Herzegovina

Band met PIFWC: neef van Stojan ZUPLJANIN