32002R0430R(01)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 430/2002 van de Commissie van 7 maart 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 (PB L 66 van 8.3.2002)

Publicatieblad Nr. L 067 van 09/03/2002 blz. 0077 - 0077


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 430/2001 van de Commissie van 7 maart 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 66 van 8 maart 2002)

Op de omslag en op bladzijde 14 in de titel

in plaats van: "Verordening (EG) nr. 430/2001"

te lezen: "Verordening (EG) nr. 430/2002".