32001R1008R(01)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1008/2001 van de Commissie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (PB L 140 van 24.5.2001)

Publicatieblad Nr. L 145 van 31/05/2001 blz. 0052 - 0052


Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1008/2001 van de Commissie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 140 van 24 mei 2001)

In de bijlage, bladzijde 26, voor rubriek 2.70.2 "Monreales en satsuma's, ex 0805 20 30", in de vierde kolom, onder a):

in plaats van:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>,

te lezen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>.