31996R2190R(01)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 292 van 15 november 1996)

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/1997 blz. 0063 - 0063


Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 292 van 15 november 1996)

Op bladzijde 15, artikel 3, lid 2, achtste streepje:

in plaats van: " . . . die niet lager is dan . . . (door de . . . "

te lezen: " . . . die niet lager is dan . . . ecu/ton (door de . . . "