31996M0859

Beschikking van de Commissie van 18/12/1996 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.859 - Generali / Prime) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. C 076 van 11/03/1997 blz. 0031


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18/12/1996 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.859 - Generali / Prime) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek; de complete tekst is beschikbaar in CIT, de Italiaanstalige versie van CELEX)

De gedrukte uitgave van de beschikking is verkrijgbaar via de verkoopadressen van het Bureau voor Officiƫle Publikaties der Europese Gemeenschappen.