25.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 197/1


Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijzigingen van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

De bovengenoemde tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko op 25 oktober 2018 in Brussel ondertekende overeenkomst is op 19 juli 2019 in werking getreden.