19.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 214/1


Kennisgeving van de inwerkingtreding van het Protocol tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad

Het Protocol tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (1) zal op 3 april 2014 in werking treden.


(1)  PB L 89 van 25.3.2014, blz. 7.