31.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 361/9


Informatie betreffende de datum van ondertekening van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar

De Europese Unie en de regering van de Republiek Madagaskar hebben op 6 december 2012 in Brussel het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector ondertekend.

Derhalve is het protocol, overeenkomstig artikel 15, met ingang van 1 januari 2013 voorlopig van toepassing.