15.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 186/41


Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds

De Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, is op 16 juni 2008 te Luxemburg ondertekend. Voor de Europese Unie is de overeenkomst bekendgemaakt in Publicatieblad L 169 van 30 juni 2008, blz. 13, en voor Bosnië en Herzegovina in het publicatieblad voor internationale overeenkomsten nummer 5 van 20 juni 2008. Overeenkomstig artikel 58 van de interimovereenkomst, die voorziet in de inwerkingtreding ervan „op de eerste dag van de eerste maand volgend op de datum waarop de laatste akte van ratificatie of van goedkeuring is neergelegd”, is de overeenkomst op 1 juli 2008 in werking getreden.