21997A0612(02)

Overeenkomst in de vorm van een memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake gedistilleerde dranken

Publicatieblad Nr. L 155 van 12/06/1997 blz. 0061 - 0069


OVEREENKOMST in de vorm van een memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake gedistilleerde dranken

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING

ex 2208: gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

Zoals in Singapore overeengekomen, hebben wij gedetailleerde onderhandelingen gevoerd over de afschaffing van de rechten op bepaalde gedistilleerde dranken.

Zodra onze respectieve interne procedures zijn afgerond, zullen de EG en de VS, behalve voor rum (2208 40), waarop de speciale bepalingen in de bijlage van toepassing zijn, hun rechten voor onderstaande GS 96-posten zoals die op 1 juli 1997 van toepassing zullen zijn, in vier gelijke fasen afschaffen, te beginnen op 1 juli 1997, gevolgd door verdere verlagingen op 1 januari 1998, 1 januari 1999 en 1 januari 2000.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE

Betreft: 2208 40 - Rum en tafia

A. Rechten EG

1. Voor rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethanol en methanol, van 225 g of meer per hectoliter zuivere alcohol, met een tolerantie van 10 %, worden de rechten als volgt verlaagd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. De EG-rechten op rum en tafia, andere dan in punt 1 gespecificeerd, met een waarde als in onderstaande tabel vermeld, worden binnen de aangegeven tariefcontingenten verlaagd tot de in die tabel vermelde niveaus, totdat op 1 januari 2003 het nulrecht is bereikt. De hoeveelheden van de tariefcontingenten hebben betrekking op rum in alle verpakkingen.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Voor rum en tafia onder de bovengenoemde prijsniveaus, alsmede voor rum en tafia die niet onder de tariefcontingenten vallen, gelden dezelfde rechten als aangegeven in punt 1.

4. De Europese Gemeenschap stelt de Verenigde Staten onverwijld in kennis van alle wijzigingen die zij tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2003 aanbrengt in de preferentiƫle behandeling voor de invoer van rum. Op verzoek zal de Europese Gemeenschap met de Verenigde Staten overleg plegen over elke kwestie met betrekking tot de uitvoer uit de VS van de onder punt 2 vallende rum naar de Gemeenschap, om op alle punten een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

B. Rechten VS

5. Voor rum en tafia worden de rechten als volgt verlaagd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

EC-Spirits-Schedule CXL

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

APPENDIX A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>