21994A0218(02)

Overeenkomst in de vorm van een proces-verbaal van overeenkomst betreffende bepaalde oliehoudende zaden tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië op grond van artikel XXVIII van de GATT

Publicatieblad Nr. L 047 van 18/02/1994 blz. 0008 - 0013
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 29 blz. 0052
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 29 blz. 0052


GOEDGEKEURD PROCES-VERBAAL

Onderhandelingen op grond van artikel XXVIII, lid 4, van de GATT met betrekking tot schema LXXX - Europese Gemeenschappen

Bij de op grond van artikel XXVIII, lid 4, van de GATT gevoerde onderhandelingen is door de delegaties van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en Brazilië de in de bijlage opgenomen Overeenkomst bereikt.

De delegaties van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en Brazilië zullen deze Overeenkomst ter goedkeuring voorleggen aan hun respectieve autoriteiten.

Voor de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voor de delegatie van Brazilië

BIJLAGE A

Aan de directeur-generaal

van de GATT

Genève

ONDERHANDELINGEN BETREFFENDE SCHEMA LXXX - EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De delegaties van de Europese Gemeenschappen en Brazilië hebben hun onderhandelingen op grond van artikel XXVIII met het oog op de wijziging of intrekking van de in schema LXXX - Europese Gemeenschappen vastgestelde concessies afgerond met de in bijgaand verslag aangegeven resultaten.

Voor de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voor de delegatie van Brazilië

BIJLAGE B

Resultaten van de onderhandelingen op grond van artikel XXVIII met het oog op de wijziging of intrekking van concessies in het aanvankelijk met Brazilië overeengekomen schema van de Europese Gemeenschappen

WIJZIGINGEN IN SCHEMA LXXX - EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

A. In te trekken concessies

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Te verhogen geconsolideerde rechten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. Verlaging van de in de bestaande schema's geconsolideerde rechten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

D. Nieuwe concessies

>RUIMTE VOOR DE TABEL>