21976A1129(04)

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de tabellen I en II gehecht aan Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

Publicatieblad Nr. L 298 van 28/10/1976 blz. 0023 - 0028
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 11 Deel 8 blz. 0184
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 11 Deel 6 blz. 0173
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 11 Deel 6 blz. 0173


Brussel, ...

Excellentie,

De Partijen bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend op 14 mei 1973, hebben in het Gemengd Comité de mogelijkheid onderzocht bepaalde wijzigingen aan te brengen in de tabellen I en II gehecht aan Protocol nr. 2 van genoemde Overeenkomst. De beoogde wijzigingen zijn in bijlage I opgenomen.

Ik heb de eer te bevestigen dat de Gemeenschap met deze wijzigingen akkoord gaat en stel U voor deze op 1 januari 1977 in werking te stellen. Ik zou het op prijs stellen indien U mij zoudt willen bevestigen dat Uw Regering met deze wijzigingen en met de voorgestelde datum van inwerkingtreding instemt.

Voorts maak ik van deze gelegenheid gebruik om U mede te delen dat niet-kristalliseerbare sorbitol sinds 1 januari 1976 van post 29.04 naar post 38.19 van het gemeenschappelijk douanetarief is overgebracht. Daar dit produkt voorkomt in tabel I van Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Uw land, is het om praktische redenen wenselijk de tarieflijsten van de Overeenkomst aan te passen. Deze aanpassingen zijn opgenomen in bijlage II. Door deze verandering van tariefpost wordt de in Protocol nr. 2 bedoelde tariefbehandeling van dit produkt in geen enkel opzicht gewijzigd.

Gelieve, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad

van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE I In Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen aan te brengen wijzigingen

Tabel I wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. 29.16 A ex VIII andere, wordt de omschrijving van de goederen vervangen door:

Duitse tekst:

ex VIII. andere: - Glycerinsäure, Glykolsäure, Zuckersäure, Isozuckersäure, Heptazuckersäure, ihre Salze und Ester.

Engelse tekst:

ex VIII. Other: - Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters.

Franse tekst:

ex VIII. autres: - Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters.

Italiaanse tekst:

ex VIII. altri: - Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri.

Nederlandse tekst:

ex VIII. andere: - Glycerinezuur, glycolzuur, suikerzuur, isosuikerzuur, heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan.

De Deense tekst blijft onveranderd.

Tabel II wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. ex 29.16 i), wordt de omschrijving van de goederen vervangen door:

De Duitse tekst blijft onveranderd.

De Engelse tekst blijft onveranderd.

Franse tekst: i) Acide lactique, acide citrique, acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique et leurs sels.

Italiaanse tekst: i) Acido lattico, acido citrico, acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico e loro sali.

Nederlandse tekst: i) Melkzuur, citroenzuur, glycerinezuur, glycolzuur, suikerzuur, isosuikerzuur, heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan.

De Deense tekst blijft onveranderd.

BIJLAGE II In Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen aan te brengen wijzigingen

Tabel I wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. 38.19 wordt onderverdeling

"ex T. andere:"

vervangen door: >PIC FILE= "T0008893">

Brussel, ...

Mijnheer ...,

Hierbij heb ik de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden die als volgt luidt:

"De Partijen bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend op 14 mei 1973, hebben in het Gemengd Comité de mogelijkheid onderzocht bepaalde wijzigingen aan te brengen in de tabellen I en II gehecht aan Protocol nr. 2 van genoemde Overeenkomst. De beoogde wijzigingen zijn in bijlage I opgenomen.

Ik heb de eer te bevestigen dat de Gemeenschap met deze wijzigingen akkoord gaat en stel U voor deze op 1 januari 1977 in werking te stellen. Ik zou het op prijs stellen indien U mij zoudt willen bevestigen dat Uw Regering met deze wijzigingen en met de voorgestelde datum van inwerkingtreding instemt.

Voorts maak ik van deze gelegenheid gebruik om U mede te delen dat niet-kristalliseerbare sorbitol sinds 1 januari 1976 van post 29.04 naar post 38.19 van het gemeenschappelijk douanetarief is overgebracht. Daar dit produkt voorkomt in tabel I van Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Uw land, is het om praktische redenen wenselijk de tarieflijsten van de Overeenkomst aan te passen. Deze aanpassingen zijn opgenomen in bijlage II. Door deze verandering van tariefpost wordt de in Protocol nr. 2 bedoelde tariefbehandeling van dit produkt in geen enkel opzicht gewijzigd."

Ik heb de eer U mede te delen dat mijn Regering met de inhoud van Uw brief en met de voor deze wijzigingen voorgestelde datum van inwerkingtreding instemt.

Gelieve, Mijnheer ..., de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Regering van

het Koninkrijk Noorwegen

BIJLAGE I In Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen aan te brengen wijzigingen

Tabel I wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. 29.16 A ex VIII andere, wordt de omschrijving van de goederen vervangen door:

Duitse tekst:

ex VIII. andere: - Glycerinsäure, Glykolsäure, Zuckersäure, Isozuckersäure, Heptazuckersäure, ihre Salze und Ester.

Engelse tekst:

ex VIII. Other: - Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters.

Franse tekst:

ex VIII. autres: - Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters.

Italiaanse tekst:

ex VIII. altri: - Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri.

Nederlandse tekst:

ex VIII. andere: - Glycerinezuur, glycolzuur, suikerzuur, isosuikerzuur, heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan.

De Deense tekst blijft onveranderd.

Tabel II wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. ex 29.16 i), wordt de omschrijving van de goederen vervangen door:

De Duitse tekst blijft onveranderd.

De Engelse tekst blijft onveranderd.

Franse tekst: i) Acide lactique, acide citrique, acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique et leurs sels.

Italiaanse tekst: i) Acido lattico, acido citrico, acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico e loro sali.

Nederlandse tekst: i) Melkzuur, citroenzuur, glycerinezuur, glycolzuur, suikerzuur, isosuikerzuur, heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan.

De Deense tekst blijft onveranderd.

BIJLAGE II In Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen aan te brengen wijzigingen

Tabel I wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. 38.19 wordt onderverdeling

"ex T. andere:"

vervangen door: >PIC FILE= "T0008893">

Brussel, ...

Mijnheer ...,

Hierbij heb ik de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden die als volgt luidt:

"De Partijen bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend op 14 mei 1973, hebben in het Gemengd Comité de mogelijkheid onderzocht bepaalde wijzigingen aan te brengen in de tabellen I en II gehecht aan Protocol nr. 2 van genoemde Overeenkomst. De beoogde wijzigingen zijn in bijlage I opgenomen.

Ik heb de eer te bevestigen dat de Gemeenschap met deze wijzigingen akkoord gaat en stel U voor deze op 1 januari 1977 in werking te stellen. Ik zou het op prijs stellen indien U mij zoudt willen bevestigen dat Uw Regering met deze wijzigingen en met de voorgestelde datum van inwerkingtreding instemt.

Voorts maak ik van deze gelegenheid gebruik om U mede te delen dat niet-kristalliseerbare sorbitol sinds 1 januari 1976 van post 29.04 naar post 38.19 van het gemeenschappelijk douanetarief is overgebracht. Daar dit produkt voorkomt in tabel I van Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en Uw land, is het om praktische redenen wenselijk de tarieflijsten van de Overeenkomst aan te passen. Deze aanpassingen zijn opgenomen in bijlage II. Door deze verandering van tariefpost wordt de in Protocol nr. 2 bedoelde tariefbehandeling van dit produkt in geen enkel opzicht gewijzigd."

Ik heb de eer U mede te delen dat mijn Regering met de inhoud van Uw brief en met de voor deze wijzigingen voorgestelde datum van inwerkingtreding instemt.

Gelieve, Mijnheer ..., de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Regering van

het Koninkrijk Noorwegen

BIJLAGE I In Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen aan te brengen wijzigingen

Tabel I wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. 29.16 A ex VIII andere, wordt de omschrijving van de goederen vervangen door:

Duitse tekst:

ex VIII. andere: - Glycerinsäure, Glykolsäure, Zuckersäure, Isozuckersäure, Heptazuckersäure, ihre Salze und Ester.

Engelse tekst:

ex VIII. Other: - Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters.

Franse tekst:

ex VIII. autres: - Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters.

Italiaanse tekst:

ex VIII. altri: - Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri.

Nederlandse tekst:

ex VIII. andere: - Glycerinezuur, glycolzuur, suikerzuur, isosuikerzuur, heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan.

De Deense tekst blijft onveranderd.

Tabel II wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. ex 29.16 i), wordt de omschrijving van de goederen vervangen door:

De Duitse tekst blijft onveranderd.

De Engelse tekst blijft onveranderd.

Franse tekst: i) Acide lactique, acide citrique, acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccarique, acide heptasaccharique et leurs sels.

Italiaanse tekst: i) Acido lattico, acido citrico, acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico e loro sali.

Nederlandse tekst: i) Melkzuur, citroenzuur, glycerinezuur, glycolzuur, suikerzuur, isosuikerzuur, heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan.

De Deense tekst blijft onveranderd.

BIJLAGE II In Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen aan te brengen wijzigingen

Tabel I wordt als volgt gewijzigd: - onder nr. 38.19 wordt onderverdeling

"ex T. andere:"

vervangen door: >PIC FILE= "T0008894">