7.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/399


Artikel 29

Het recht op toegang tot arbeidsbemiddeling

Eenieder heeft recht op toegang tot kosteloze arbeidsbemiddeling.