7.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/397


Artikel 16

De vrijheid van ondernemerschap

De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken.