7.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/53


Artikel 8

(oud artikel 3, lid 2, VEG)  (1)

Bij elk optreden streeft de Unie ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.


(1)  Deze verwijzing is louter indicatief. Voor meer informatie over de oude en de nieuwe nummering zie de concordantietabel.