7.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/52


Artikel 6

De Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. Dit geldt voor de volgende gebieden wat hun Europese dimensie betreft:

a)

bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid;

b)

industrie;

c)

cultuur;

d)

toerisme;

e)

onderwijs, beroepsopleiding, jongeren en sport;

f)

civiele bescherming;

g)

administratieve samenwerking.