12006E055

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie) - Derde deel - Het beleid van de Gemeenschap - Titel III - Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - Hoofdstuk 3 - De diensten - Artikel 55

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0063 - 0063
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0056 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0198 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0024 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Artikel 55

De bepalingen van de artikelen 45 tot en met 48 zijn van toepassing op het onderwerp dat in dit hoofdstuk is geregeld.

--------------------------------------------------