12006E/APP/03

Wijzigingen van het primaire recht naar aanleiding van de toetreding van de republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - III. Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0329 - 0329


WIJZIGINGEN VAN HET PRIMAIRE RECHT NAAR AANLEIDING VAN DE TOETREDING VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

Als gevolg van de inwerkingtreding van het verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie dienen onderstaande artikelen te worden gewijzigd als volgt.

III. PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE

1. In artikel 9 wordt de eerste alinea vervangen door:

"De gedeeltelijke vervanging van de rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, heeft beurtelings betrekking op veertien en op dertien rechters.".

2. Artikel 48 wordt vervangen door:

"Het Gerecht bestaat uit zevenentwintig rechters.".

--------------------------------------------------