12006E/APP/02

Wijzigingen van het primaire recht naar aanleiding van de toetreding van de republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - II. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0327 - 0329


WIJZIGINGEN VAN HET PRIMAIRE RECHT NAAR AANLEIDING VAN DE TOETREDING VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

Als gevolg van de inwerkingtreding van het verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie dienen onderstaande artikelen te worden gewijzigd als volgt.

II. VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1. In artikel 57, lid 1, wordt de laatste zin vervangen door:

"Voor beperkingen uit hoofde van nationaal recht in Bulgarije, Estland en Hongarije geldt als datum 31 december 1999.".

2. In artikel 189, wordt de tweede alinea vervangen door:

"Het aantal leden van het Europees Parlement bedraagt niet meer dan 736.".

3. Vanaf de aanvang van de zittingsperiode 2009-2014 wordt in artikel 190, lid 2, de eerste alinea vervangen door:

"2. Het aantal in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers is als volgt vastgesteld:

België | 22 |

Bulgarije | 17 |

Tsjechië | 22 |

Denemarken | 13 |

Duitsland | 99 |

Estland | 6 |

Griekenland | 22 |

Spanje | 50 |

Frankrijk | 72 |

Ierland | 12 |

Italië | 72 |

Cyprus | 6 |

Letland | 8 |

Litouwen | 12 |

Luxemburg | 6 |

Hongarije | 22 |

Malta | 5 |

Nederland | 25 |

Oostenrijk | 17 |

Polen | 50 |

Portugal | 22 |

Roemenië | 33 |

Slovenië | 7 |

Slowakije | 13 |

Finland | 13 |

Zweden | 18 |

Verenigd Koninkrijk | 72.". |

4. In artikel 205, lid 2, wordt de eerste alinea aangevuld met de volgende vermeldingen:

"Bulgarije | 10 |

Roemenië | 14.". |

5. In artikel 205, lid 2, worden de tweede en de derde alinea vervangen door:

"De besluiten van de Raad komen tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen en de meerderheid van de leden voorstemt, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie.

In de overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen en ten minste tweederde van de leden voorstemt.".

6. In artikel 258 wordt de tweede alinea aangevuld met de volgende vermeldingen:

"Bulgarije | 12 |

Roemenië | 15.". |

7. In artikel 263 wordt de derde alinea aangevuld met de volgende vermeldingen:

"Bulgarije | 12 |

Roemenië | 15.". |

8. In artikel 299, lid 1, wordt de lijst van lidstaten aangevuld met verwijzingen naar de Republiek Bulgarije en Roemenië.

9. In artikel 314 wordt de tweede alinea vervangen door:

"Krachtens de Toetredingsverdragen zijn de teksten van dit Verdrag in de Bulgaarse, de Deense, de Engelse, de Estse, de Finse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal eveneens gelijkelijk authentiek.".

--------------------------------------------------