12003TN11/04/A

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Malta - 4. Landbouw - A. Landbouwwetgeving

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0862 - 0866


A. LANDBOUWWETGEVING

1. 31975 R 2759: Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32000 R 1365: Verordening (EG) nr. 1365/2000 van de Raad van 19.6.2000 (PB L 156 van 29.6.2000, blz. 5);

31975 R 2771: Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0493: Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie van 19.3.2002 (PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7);

31975 R 2777: Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0493: Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie van 19.3.2002 (PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7);

31992 R 1766: Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32000 R 1666: Verordening (EG) nr. 1666/2000 van de Raad van 17.7.2000 (PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1);

31995 R 3072: Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0411: Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie van 4.3.2002 (PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27);

31996 R 2200: Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 1881: Verordening (EG) nr. 1881/2002 van de Raad van 14.10.2002 (PB L 285 van 23.10.2002, blz. 13);

31996 R 2201: Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29), als laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0453: Verordening (EG) nr. 453/2002 van de Commissie van 13.3.2002 (PB L 72 van 14.3.2002, blz. 9);

31999 R 1254: Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32001 R 2345: Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie van 30.11.2001 (PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29);

31999 R 1255: Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0509: Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie van 21.3.2002 (PB L 79 van 22.3.2002, blz. 15);

31999 R 1493: Verordening (EEG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1), als laatstelijk gewijzigd bij:

- 32001 R 2585: Verordening (EG) nr. 2585/2001 van de Raad van 19.12.2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10);

32001 R 1260: Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0680: Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie van 19.4.2002 (PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26);

Speciaal marktbeleidprogramma voor de Maltese landbouw (SMPPMA)

a) Speciale tijdelijke staatssteun ter ondersteuning van landbouwproducenten

In afwijking van artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 2759/75, artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 2771/75, artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 2777/75, artikel 43 van Verordening (EG) nr. 2200/96, artikel 23 van Verordening (EG) nr. 2201/96, artikel 38, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 en artikel 71 van Verordening (EG) nr. 1493/1999, mag Malta aan producenten van voor verwerking bestemde tomaten, verse groenten en fruit, wijn, varkensvlees, melk, pluimvee en eieren speciale tijdelijke staatssteun toekennen. Die steun wordt in elke sector aangepast aan de steun die in het kader van het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid bestaat.

Dergelijke steun mag worden toegekend gedurende een periode van 7 jaar vanaf de toetredingsdatum voor dierlijke producten, en een periode van 11 jaar vanaf de toetredingsdatum voor gewassen, volgens de onderstaande degressieve percentages:

- voor dierlijke producten: 1e jaar 100 %, 2e jaar 95 %, 3e jaar 90 %, 4e jaar 72 %, 5e jaar 54 %, 6e jaar 36 % en 7e jaar 18 %;

- voor gewassen: 1e-2e jaar 100 %, 3e-4e jaar 95 %, 5e-6e jaar 90 %, 7e jaar 75 %, 8e jaar 60 %, 9e jaar 45 %, 10e jaar 30 % en 11e jaar 15 %.

De steun wordt voor elke sector beperkt tot de volgende bedragen:

Programma voor gewassen

(miljoen euro) |

Jaar | Tomaten voor de verwerkende sector, inclusief aanvullende steun | Wijnsector, inclusief aanvullende steun | Sector vers fruit | Sector verse groenten | Totaal voor gewassen |

2004 | 1,37 | 2,76 | 2,43 | 0,96 | 7,52 |

2005 | 1,48 | 2,62 | 2,43 | 0,96 | 7,49 |

2006 | 2,68 | 1,23 | 2,31 | 0,91 | 7,13 |

2007 | 2,68 | 1,10 | 2,31 | 0,91 | 7,00 |

2008 | 2,63 | 1,04 | 2,18 | 0,86 | 6,71 |

2009 | 2,63 | 0,94 | 2,18 | 0,86 | 6,61 |

2010 | 2,15 | 0,83 | 1,82 | 0,72 | 5,52 |

2011 | 1,46 | 0,83 | 1,46 | 0,57 | 4,32 |

2012 | 0,85 | 0,76 | 1,10 | 0,43 | 3,14 |

2013 | 0,42 | 0,51 | 0,73 | 0,29 | 1,95 |

2014 | 0,18 | 0,36 | 0,37 | 0,15 | 1,06 |

Totaal | 18,53 | 12,98 | 19,32 | 7,62 | 58,45 |

Programma voor dierlijke producten

(miljoen euro) |

Jaar | SMPPMA programma voor de zuivelsector, inclusief herstructureringssteun | Sector varkensvlees, inclusief herstructureringssteun | Sector eieren, inclusief herstructureringssteun | Sector pluimveevlees, inclusief herstructureringssteun | Totaal voor dierlijke producten, inclusief herstructureringssteun |

2004 | 2,50 | 5,40 | 2,30 | 1,80 | 12,0 |

2005 | 2,45 | 5,17 | 2,18 | 1,70 | 11,5 |

2006 | 2,40 | 4,94 | 2,03 | 1,63 | 11,0 |

2007 | 1,97 | 4,15 | 1,70 | 1,38 | 9,20 |

2008 | 1,63 | 3,28 | 1,34 | 1,15 | 7,40 |

2009 | 1,28 | 2,46 | 0,99 | 0,87 | 5,60 |

2010 | 0,94 | 1,65 | 0,59 | 0,62 | 3,80 |

Totaal | 13,17 | 27,05 | 11,13 | 9,15 | 60,5 |

Voor elke sector mag staatssteun uitsluitend worden toegewezen tot de volgende kwantitatieve maxima:

Gewassen (jaarlijkse hoeveelheden):

voor verwerking bestemde tomaten : 27000 ton

vers fruit : 19400 ton

verse groenten : 38200 ton

wijn : 1000 ha

Dierlijke producten (jaarlijkse hoeveelheden):

zuivelproducten : 45000 ton

varkensvlees : 125200 dieren

pluimvee : 7000 ton

eieren : 5000 ton

b) Speciale tijdelijke staatssteun ter ondersteuning van verwerkende bedrijven en erkende detailhandelaren voor ingevoerde landbouwproducten

In afwijking van artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 2759/75, artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 1766/92, artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 3072/95, artikel 23 van Verordening (EG) nr. 2201/96, artikel 40 van Verordening (EG) nr. 1254/1999, artikel 38, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 en artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1260/2001, mag Malta speciale tijdelijke staatssteun toekennen ter ondersteuning van de aankoop van landbouwproducten die vóór de toetreding uitvoerrestituties genoten of zonder rechten uit derde landen werden ingevoerd, op voorwaarde dat Malta een mechanisme invoert om te garanderen dat de steun daadwerkelijk ten goede komt aan de consument. De steun wordt berekend op basis van, en mag niet meer bedragen dan, het prijsverschil tussen de EU-prijzen (inclusief vervoer) en de wereldmarktprijzen, waarbij het niveau van de uitvoerrestituties in aanmerking wordt genomen.

Dergelijke steun mag worden toegekend gedurende een periode van zeven jaar vanaf de toetredingsdatum, volgens de onderstaande degressieve percentages: 1e jaar 100 %, 2e jaar 95 %, 3e jaar 90 %, 4e — 7e jaar 18 % verlaging per jaar.

De steun wordt voor elke sector beperkt tot de volgende bedragen:

Voorzieningsmaatregelen

(miljoen euro) |

Producten | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal |

Granen | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 14,0 |

Suiker | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 7,9 | 5,9 | 4,0 | 2,0 | 51,2 |

Vleesproducten | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,9 |

Zuivelproducten | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,7 |

Half verwerkte tomaten | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |

Totaal | 77,4 |

Voor elke sector mag staatssteun uitsluitend worden toegewezen tot de volgende kwantitatieve maxima:

Product | Hoeveelheid (ton/jaar) |

Suiker

Suiker | 35000 |

Granen

Zachte tarwe en mengkoren, zaaigoed | 52000 |

Gerst, met uitzondering van zaaigerst | 61000 |

Maïs, met uitzondering van zaaimaïs | 62000 |

Rijst | 3000 |

Mout van andere granen, met uitzondering van meel van tarwe | 2500 |

Griesmeel (gries en griesmeel van harde tarwe ("durum")) | 3500 |

Zuivelproducten

Room in poedervorm of andere vaste vorm, vetgehalte < 1,5 % | 521 |

Natuurlijke boter, vetgehalte ≤ 85 % onmiddellijke verpakking | 250 |

Andere boter, vetgehalte ≤ 85 % onmiddellijke verpakking | 250 |

Cheddarkaas | 1200 |

Edammerkaas | 1000 |

Andere smeltkaas (Kefalo-tyri, enz.) | 1500 |

Vleesproducten

Achtervoeten, van runderen, met been, bevroren | 4200 |

Delen aangeduid als "crops" en "chucks and blades" en puntborst, van runderen, zonder been, bevroren | 2000 |

Andere bereide of verwerkte producten van varkens (huisdieren) | 500 |

Corned beef in luchtdichte verpakking | 1200 |

Andere producten

Bereide tomaten, gehalte aan droge stof > 30 % in pakken van > 3 kg | 5500 |

Verduurzaamde tomaten, geheel of in stukken, in recipiënten > 3 kg | 3000 |

c) Wat betreft elk van de onder het SMPPMA vallende landbouwproducten is de algemene economische vrijwaringsclausule van artikel 37 van deze Akte tot maximaal vijf jaar na de toetredingsdatum voor Malta van toepassing.

d) Malta dient jaarlijks bij de Commissie een verslag in over de uitvoering van de maatregelen op het gebied van staatssteun, met vermelding van de vorm en de bedragen van de steun per sector.

2. 31992 R 3950: Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van 28 december 1992 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 405 van 31.12.1992, blz. 1), zoals laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0582: Verordening (EG) nr. 582/2002 van de Commissie van 4.4.2002 (PB L 89 van 5.4.2002, blz. 7).

In afwijking van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 3950/92, wordt het representatieve vetgehalte van geleverde melk voor Malta na een periode van vijf jaar na de datum van toetreding vastgesteld.

Totdat het representatieve vetgehalte is vastgesteld, is de in de artikelen 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 1392/2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3950/92 [4] bedoelde methode voor de vergelijking van het vetgehalte met het oog op de berekening van de extra heffing, in Malta niet van toepassing.

3. 31996 R 2201: Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29), als laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0453: Verordening (EG) nr. 453/2002 van de Commissie van 13.3.2002 (PB L 72 van 14.3.2002, blz. 9).

In afwijking van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2201/96, komen de contracten tussen de verwerkende bedrijven en de individuele producenten tijdens de verkoopseizoenen 2004/2005 tot en met 2008/2009 in aanmerking voor de in artikel 2 van die verordening bedoelde steunregeling. Van de totale hoeveelheid tomaten waarvoor door een verwerkend bedrijf een contract is gesloten, bedraagt het aandeel van de hoeveelheden waarvoor een contract is gesloten tussen de verwerkende industrie en individuele producenten niet meer dan 75 % tijdens het verkoopseizoen 2004/2005, 65 % tijdens het verkoopseizoen 2005/2006, 55 % tijdens het verkoopseizoen 2006/2007, 40 % tijdens het verkoopseizoen 2007/2008 en 25 % tijdens het verkoopseizoen 2008/2009. De bestaande Maltese coöperatieve en andere producentenverenigingen die niet krachtens de Gemeenschapswetgeving zijn erkend als telersvereniging, worden beschouwd als "individuele producenten".

4. 31997 R 2597: Verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 13), laatstelijk gewijzigd bij:

- 31999 R 1602: Verordening (EG) nr. 1602/1999 van de Raad van 19.7.1999 (PB L 189 van 22.7.1999, blz. 43).

In afwijking van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2597/97 zijn de voorschriften betreffende het minimumvetgehalte van volle melk gedurende een periode van vijf jaar na de datum van toetreding niet van toepassing op in Malta geproduceerde consumptiemelk. Melk voor menselijke consumptie die niet voldoet aan de voorschriften inzake het vetgehalte mag uitsluitend in Malta in de handel worden gebracht of naar een derde land worden uitgevoerd.

5. 31999 R 1254: Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32001 R 2345: Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie van 30.11.2001 (PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29).

In afwijking van artikel 12, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1254/1999, wordt in Malta de toepassing van de veebezetting geleidelijk en op lineaire basis ingevoerd, van 4,5 GVE/hectare in het eerste jaar na de toetreding tot 1,8 GVE/hectare vijf jaar na de toetreding. Tijdens die periode zal, voor de bepaling van de veebezetting op het bedrijf, geen rekening worden gehouden met het aantal melkkoeien dat nodig is om de totale aan de producent toegewezen referentiehoeveelheid melk te produceren.

Malta dient uiterlijk op 31 december 2007 bij de Commissie een verslag in over de uitvoering van deze maatregel.

6. 31999 R 1493: Verordening (EEG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1), als laatstelijk gewijzigd bij:

- 32001 R 2585: Verordening (EG) nr. 2585/2001 van de Raad van 19.12.2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10).

In afwijking van bijlage V, punt C.3, bij Verordening (EG) nr. 1493/1999, mag Malta nog tot en met 31 december 2008 zijn huidige minimale natuurlijke alcoholgehalte in wijn verkregen uit inheemse variëteiten Ġellewża en Ghirgentina op 8 % blijven houden, met een toelaatbare stijging van het natuurlijke alcoholgehalte (verrijking) van niet meer dan 3 % vol.

Tijdens die periode zorgt Malta ervoor dat zijn wijnbouwtechnieken daadwerkelijk worden aangepast, zodat tegen 31 december 2008 de productie mogelijk wordt van inheemse druivenvariëteiten van hoge kwaliteit.

7. 32001 R 1260: Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32002 R 0680: Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie van 19.4.2002 (PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26).

In afwijking van artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 en van de overeenkomstige artikelen van de andere verordeningen betreffende de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten, mag Malta gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van toetreding op een lineair degressieve basis (20 % vermindering per jaar) staatssteun verlenen voor het vervoer per veerboot van landbouwproducten van Gozo.

Malta dient jaarlijks bij de Commissie een verslag in over de uitvoering van de maatregelen op het gebied van staatssteun, met vermelding van de vorm en de bedragen van de steun.

[4] PB L 187 van 10.7.2001, blz. 19.

--------------------------------------------------