11997E295

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam) - Zesde deel: Algemene en slotbepalingen - Artikel 295 - Artikel 222 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 222 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0296 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0075 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)

Artikel 295

Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.