11997E055

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam) - Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap - Titel III: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - Hoofdstuk 3: De diensten - Artikel 55 - Artikel 66 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 66 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0198 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0024 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)

Artikel 55

De bepalingen van de artikelen 45 tot en met 48 zijn van toepassing op het onderwerp dat in dit hoofdstuk is geregeld.