11985I

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0000


++++

Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen

Advies van de Commissie van 31 mei 1985 met betrekking tot de verzoeken om toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en van de Portugese Republiek * 3 *

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1985 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal * 5 *

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1985 betreffende de toelating van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie * 7 *

Verdrag ( ondertekend op 12 juni 1985 ) tussen het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ( Lid-Staten der Europese Gemeenschappen ) en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek , betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie * 9 *

- Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen * 23 *

Eerste deel : Beginselen ( Artikelen 1 tot en met 9 ) * 23 *

Tweede deel : Aanpassing der Verdragen ( Artikelen 10 tot en met 25 ) * 24 *

Derde deel : Aanpassing van de besluiten van de Instellingen ( Artikelen 26 en 27 ) * 28 *

Vierde deel : Overgangsmaatregelen ( Artikelen 28 tot en met 380 ) * 28 *

Titel I : Institutionele bepalingen * 28 *

Titel II : Overgangsmaatregelen betreffende Spanje * 28 *

Titel III : Overgangsmaatregelen betreffende Portugal * 81 *

Titel IV : Andere bepalingen * 135 *

Vijfde deel : Bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van deze Akte ( Artikelen 381 tot en met 403 ) * 136 *

Bijlage I : Lijst bedoeld in artikel 26 van de Toetredingsakte * 139 *

Bijlage II : Lijst bedoeld in artikel 27 van de Toetredingsakte * 243 *

Bijlage III : Lijst bedoeld in artikel 43 , lid 1 , eerste streepje , van de Toetredingsakte ( basiscontingenten voor produkten waarvoor tot en met 31 december 1988 kwantitatieve beperkingen bij invoer in Spanje gelden ) * 249 *

Bijlage IV : Lijst bedoeld in artikel 43 , lid 1 , tweede streepje , van de Toetredingsakte ( basiscontingenten voor produkten waarvoor tot en met 31 december 1989 kwantitatieve beperkingen bij invoer in Spanje gelden ) * 250 *

Bijlage V : Lijst bedoeld in artikel 48 , lid 3 , van de Toetredingsakte * 256 *

Bijlage VI : Lijst bedoeld in artikel 48 , lid 4 , van de Toetredingsakte * 258 *

Bijlage VII : Lijst bedoeld in artikel 53 van de Toetredingsakte * 259 *

Bijlage VIII : Lijst bedoeld in artikel 75 , punt 3 , van de Toetredingsakte * 262 *

Bijlage IX : Lijst bedoeld in artikel 158 , lid 1 , van de Toetredingsakte * 265 *

Bijlage X : Lijst bedoeld in artikel 158 , lid 3 , van de Toetredingsakte * 271 *

Bijlage XI : Technische voorschriften bedoeld in artikel 163 , lid 3 , van de Toetredingsakte * 272 *

Bijlage XII : Lijst bedoeld in artikel 168 , lid 4 , van de Toetredingsakte * 273 *

Bijlage XIII : Lijst bedoeld in artikel 174 van de Toetredingsakte * 277 *

Bijlage XIV : Lijst bedoeld in artikel 176 van de Toetredingsakte * 278 *

Bijlage XV : Lijst bedoeld in artikel 177 , lid 3 , van de Toetredingsakte * 279 *

Bijlage XVI : Lijst bedoeld in artikel 177 , lid 5 , van de Toetredingsakte * 297 *

Bijlage XVII : Lijst bedoeld in artikel 178 van de Toetredingsakte * 300 *

Bijlage XVIII : Lijst bedoeld in artikel 200 van de Toetredingsakte * 303 *

Bijlage XIX : Lijst bedoeld in artikel 213 van de Toetredingsakte * 308 *

Bijlage XX : Lijst bedoeld in artikel 243 , punt 2 , sub a ) , van de Toetredingsakte * 311 *

Bijlage XXI : Lijst bedoeld in artikel 245 , lid 1 , van de Toetredingsakte * 313 *

Bijlage XXII : Lijst bedoeld in artikel 249 , lid 2 , van de Toetredingsakte * 315 *

Bijlage XXIII : Lijst bedoeld in artikel 269 , lid 2 , van de Toetredingsakte * 317 *

Bijlage XXIV : Lijst bedoeld in artikel 273 , lid 2 , van de Toetredingsakte * 320 *

Bijlage XXV : Lijst bedoeld in artikel 278 , lid 1 , van de Toetredingsakte * 321 *

Bijlage XXVI : Lijst bedoeld in artikel 280 van de Toetredingsakte * 322 *

Bijlage XXVII : Lijst bedoeld in artikel 355 , lid 3 , van de Toetredingsakte * 325 *

Bijlage XXVIII : Lijst bedoeld in artikel 361 van de Toetredingsakte * 327 *

Bijlage XXIX : Lijst bedoeld in artikel 363 van de Toetredingsakte * 329 *

Bijlage XXX : Lijst bedoeld in artikel 364 , lid 3 , van de Toetredingsakte * 330 *

Bijlage XXXI : Lijst bedoeld in artikel 365 van de Toetredingsakte * 341 *

Bijlage XXXII : Lijst bedoeld in artikel 378 van de Toetredingsakte * 378 *

Bijlage XXXIII : Lijst bedoeld in artikel 391 , lid 1 , van de Toetredingsakte * 391 *

Bijlage XXXIV : Lijst bedoeld in artikel 391 , lid 2 , van de Toetredingsakte * 393 *

Bijlage XXXV : Lijst bedoeld in artikel 393 van de Toetredingsakte * 395 *

Bijlage XXXVI : Lijst bedoeld in artikel 395 van de Toetredingsakte * 397 *

Protocol nr . 1 betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank * 398 *

Protocol nr . 2 betreffende de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla * 400 *

Protocol nr . 3 betreffende het goederenverkeer tussen Spanje en Portugal gedurende de periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing zijn * 410 *

Protocol nr . 4 mechanisme houdende aanvulling van de tegenprestaties in het kader van door de Gemeenschap met derde landen gesloten visserijovereenkomsten * 422 *

Protocol nr . 5 betreffende de deelneming van de nieuwe Lid-Staten aan het vermogen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal * 422 *

Protocol nr . 6 betreffende de in artikel 34 van de Toetredingsakte bedoelde Spaanse jaarlijkse tariefcontingenten voor de invoer van automobielen van post ex 87.02 A I b ) van het gemeenschappelijk douanetarief * 423 *

Protocol nr . 7 betreffende de Spaanse kwantitatieve contingenten * 424 *

Protocol nr . 8 betreffende Spaanse octrooien * 424 *

Protocol nr . 9 betreffende de handel in textielprodukten tussen Spanje en de Gemeenschap in haar huidige samenstelling * 425 *

Protocol nr . 10 betreffende de herstructurering van de Spaanse ijzer - en staalindustrie * 431 *

Protocol nr . 11 betreffende prijsvoorschriften * 434 *

Protocol nr . 12 betreffende de regionale ontwikkeling van Spanje * 435 *

Protocol nr . 13 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met het Koninkrijk Spanje * 435 *

Protocol nr . 14 betreffende katoen * 436 *

Protocol nr . 15 betreffende de definitie van de Portugese basisrechten voor bepaalde produkten * 437 *

Protocol nr . 16 betreffende de toekenning door de Portugese Republiek van de vrijstelling van douanerechten bij invoer van bepaalde goederen * 445 *

Protocol nr . 17 betreffende de handel in textielprodukten tussen Portugal en de andere Lid-Staten van de Gemeenschap * 446 *

Protocol nr . 18 betreffende de regeling voor de invoer in Portugal van automobielen uit de andere Lid-Staten * 456 *

Protocol nr . 19 betreffende Portugese octrooien * 458 *

Protocol nr . 20 betreffende de herstructurering van de Portugese ijzer - en staalindustrie * 459 *

Protocol nr . 21 betreffende de economische en industriële ontwikkeling van Portugal * 462 *

Protocol nr . 22 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met de Portugese Republiek * 462 *

Protocol nr . 23 betreffende de regeling voor de invoer in Portugal van automobielen uit derde landen * 463 *

Protocol nr . 24 betreffende de landbouwstructuren van Portugal * 464

Protocol nr . 25 betreffende de toepassing in Portugal van de produktiedisciplines die zijn ingesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid * 465 *

Slotakte ( ondertekend op 12 juni 1985 ) * 466 *

Gemeenschappelijke verklaring van intentie betreffende de ontwikkeling en intensivering van de betrekkingen met de landen van Latijns-Amerika * 479 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de economische en sociale ontwikkeling van de autonome gebieden van de Azoren en Madeira * 479 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het vrije verkeer van werknemers * 480 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende werknemers van de huidige Lid-Staten die in Spanje of Portugal zijn gevestigd en Spaanse of Portugese werknemers die in de Gemeenschap zijn gevestigd , alsmede hun gezinsleden * 480 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de opheffing van de monopolies die in de nieuwe Lid-Staten op landbouwgebied bestaan * 480 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de aanpassing van het " acquis communautaire " in de sector plantaardige oliën en vetten * 481 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de regeling voor het handelsverkeer in landbouwprodukten tussen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek * 481 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invoer uit derde landen van aan de ARH onderworpen produkten * 481 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing van het regulerende bedrag op tafelwijn * 482 *

Gemeenschappelijke verklaring inzake de ARH in de sector granen * 482 *

Gemeenschappelijke verklaring inzake Protocol nr . 2 betreffende de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla * 482 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Protocol nr . 2 * 483 *

Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 9 van Protocol nr . 2 * 483 *

Gemeenschappelijke verklaring inzake de betrekkingen op visserijgebied met derde landen * 483 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de met bepaalde derde landen te sluiten protocollen * 483 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de opneming van de peseta en de escudo in de Ecu * 484 *

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing op Berlijn van het besluit inzake de toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het Verdrag inzake de toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie * 484 *

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de omschrijving van de uitdrukking " onderdanen " * 484 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Spaanse ijzer - en staalindustrie * 485 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de prijzen van de landbouwprodukten in Spanje * 485 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte Spaanse kwaliteitswijnen * 486 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende bepaalde overgangsmaatregelen en bepaalde gegevens op landbouwgebied wat Spanje betreft * 486 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het actieprogramma dat in de sector groenten en fruit dient te worden uitgewerkt voor de fase van verificatie van de convergentie wat Spanje betreft * 487 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invloed op het handelsverkeer met de andere Lid-Staten van de bij wijze van overgangsmaatregel door het Koninkrijk Spanje gehandhaafde nationale steunmaatregelen * 487 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing in Spanje van communautaire sociaalstructurele maatregelen in de wijnbouwsector alsmede van de voorschriften om de oorsprong van Spaanse wijn te kunnen bepalen en de commerciële bewegingen ervan te kunnen volgen * 487 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toekomstige regeling voor het handelsverkeer met Andorra * 488 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toegang tot de Portugese aardoliemarkt * 488 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Portugese ijzer - en staalindustrie * 489 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de eerste richtlijn van de Raad van 12 december 1977 tot coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen * 489 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de prijzen van landbouwprodukten in Portugal * 490 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het actieprogramma dat voor de eerste overgangsetappe moet worden opgesteld voor produkten waarvoor een overgang in etappes geldt voor wat Portugal betreft * 491 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende bepaalde overgangsmaatregelen en bepaalde gegevens op landbouwgebied voor wat Portugal betreft * 491 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende wijn in Portugal * 492 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de voorziening van de suikerraffinerende industrie in Portugal * 492 *

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invoering van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in Portugal * 492 *

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de toegang van Spaanse en Portugese werknemers tot werkzaamheden in loondienst in de huidige Lid-Staten * 492 *

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de bijstand voor Spanje en Portugal uit het Europees Social Fonds * 493 *

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de bijstand voor Spanje en Portugal uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling * 493 *

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de voorziening van de suikerraffinerende nijverheid in Portugal * 493 *

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende communautaire steun voor het toezicht en de controle op de wateren * 493 *

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de aanpassing en de modernisering van de Portugese economie * 494 *

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende toepassing van het mechanisme van communautaire leningen ten gunste van Portugal * 494 *

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap inzake de toepassing van het regulerend bedrag * 494 *

Verklaring van het Koninkrijk Spanje : COPACE-zone * 494 *

Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende Latijns-Amerika * 495 *

Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende Euratom * 495 *

Verklaring van de Portugese Republiek inzake de compenserende vergoedingen bedoeld in artikel 358 * 495 *

Verklaring van de Portugese Republiek : COPACE-zone * 496 *

Verklaring van de Portugese Republiek betreffende monetaire aangelegenheden * 496 *

Voorlichtings - en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat * 497