11957E158

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, VIJFDE DEEL - DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN, DERDE AFDELING: DE COMMISSIE, ARTIKEL 158


++++

Artikel 158

( Artikel vervallen ingevolge artikel 19 van het Fusieverdrag )

( Zie artikel 11 van het Fusieverdrag , dat als volgt luidt :

De leden van de Commissie worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen der Lid-Staten benoemd .

Hun mandaat duurt vier jaar . Zij zijn herbenoembaar . )