11957A208

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), VIJFDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 208


Artikel 208

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.