11951K002

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), EERSTE TITEL - VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, ARTIKEL 2


++++

Artikel 2

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft ten doel in harmonie met de algemene economie der deelnemende staten , en daartoe in staat gesteld door de instelling van een gemeenschappelijke markt overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 , bij te dragen tot de economische ontwikkeling , de uitbreiding van de werkgelegenheid en de verhoging van het levenspeil in de deelnemende staten .

De Gemeenschap moet in toenemende mate de omstandigheden scheppen , die uit zichzelf de meest rationele verdeling van de produktie op een zo hoog mogelijk peil verzekeren en daarbij zowel de continuïteit van de werkgelegenheid waarborgen als vermijden , dat in de economie van de deelnemende staten fundamentele en duurzame moeilijkheden worden veroorzaakt .