02021R0620 — NL — 18.07.2022 — 004.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/620 VAN DE COMMISSIE

van 15 april 2021

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 131 van 16.4.2021, blz. 78)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1008 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 2021

  L 222

12

22.6.2021

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1911 VAN DE COMMISSIE van 27 oktober 2021

  L 389

2

4.11.2021

►M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/214 VAN DE COMMISSIE van 17 februari 2022

  L 37

16

18.2.2022

►M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1218 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2022

  L 188

65

15.7.2022
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/620 VAN DE COMMISSIE

van 15 april 2021

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.  
Bij deze verordening worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de in de lijst opgenomen ziekten van dieren als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten ( 1 ) of zones of compartimenten daarvan en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten.
2.  
In de bijlagen bij deze verordening worden zowel de lidstaten of zones of compartimenten daarvan vermeld waarvan de ziektevrije status of uitroeiingsprogramma’s overeenkomstig artikel 280 van Verordening (EU) 2016/429 geacht worden te zijn goedgekeurd als die waarvan de ziektevrije status en uitroeiingsprogramma’s bij deze verordening worden goedgekeurd en ook in de bijlagen worden vermeld.
3.  

In de bijlagen bij deze verordening worden de volgende lidstaten, zones en compartimenten vermeld:

a) 

de lidstaten of zones of compartimenten daarvan met goedgekeurde verplichte uitroeiingsprogramma’s voor ziekten van categorie B en optionele uitroeiingsprogramma’s voor ziekten van categorie C;

b) 

de lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurde ziektevrije status en non-vaccinatiestatus;

c) 

de compartimenten van lidstaten met een erkende ziektevrije status.

Artikel 2

Infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis

1.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in runderpopulaties worden opgenomen in de lijst in bijlage I, deel I, hoofdstuk 1.
2.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in schapen- en geitenpopulaties worden opgenomen in de lijst in bijlage I, deel I, hoofdstuk 2.

▼M3

3.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd verplicht uitroeiingsprogramma voor infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in runderpopulaties worden opgenomen in de lijst in deel II, hoofdstuk 1 van bijlage I.
4.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd verplicht uitroeiingsprogramma voor infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in schapen- en geitenpopulaties worden opgenomen in de lijst in deel II, hoofdstuk 2 van bijlage I.

▼B

Artikel 3

Infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (M. bovis, M. caprae en M. tuberculosis) (MTBC)

1.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (Mycobacterium bovis, M.caprae en M. tuberculosis) (MTBC) worden opgenomen in de lijst in bijlage II, deel I.
2.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd verplicht uitroeiingsprogramma voor infectie met MTBC worden opgenomen in de lijst in bijlage II, deel II.

Artikel 4

Infectie met het rabiësvirus (RABV)

1.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het rabiësvirus (RABV) worden opgenomen in de lijst in bijlage III, deel I.
2.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd verplicht uitroeiingsprogramma voor infectie met RABV worden opgenomen in de lijst in bijlage III, deel II.

Artikel 5

Enzoötische boviene leukose (EBL)

1.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van enzoötische boviene leukose (EBL) worden opgenomen in de lijst in bijlage IV, deel I.
2.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor EBL worden opgenomen in de lijst in bijlage IV, deel II.

Artikel 6

Infectieuze boviene rinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR/IPV)

1.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectieuze boviene rinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR/IPV) worden opgenomen in de lijst in bijlage V, deel I.
2.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor IBR/IPV worden opgenomen in de lijst in bijlage V, deel II.

Artikel 7

Infectie met het virus van de ziekte van Aujeszky (ADV)

1.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het virus van de ziekte van Aujeszky (ADV) worden opgenomen in de lijst in bijlage VI, deel I.
2.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor infectie met ADV worden opgenomen in de lijst in bijlage VI, deel II.

Artikel 8

Boviene virusdiarree (BVD)

1.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van Boviene virusdiarree (BVD) worden opgenomen in de lijst in bijlage VII, deel I.
2.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor infectie met BVD worden opgenomen in de lijst in bijlage VII, deel II.

Artikel 9

Infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) (infectie met BTV)

1.  
De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) (infectie met BTV) worden opgenomen in de lijst in bijlage VIII, deel I.
2.  
De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor infectie met BTV worden opgenomen in de lijst in bijlage VIII, deel II.

Artikel 10

Infestatie met Varroa spp.

De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien infestatie met Varroa spp. worden opgenomen in de lijst in bijlage IX.

Artikel 11

Infectie met het virus van de ziekte van Newcastle

De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatie worden opgenomen in de lijst in bijlage X.

Artikel 12

Infectie met hoogpathogene aviaire influenza (HPAI)

De compartimenten van lidstaten die vrij zijn van HPAI, worden opgenomen in de lijst in bijlage XI.

Artikel 13

Virale hemorragische septikemie (VHS)

1.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XII, deel I:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van VHS heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van VHS waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XII, deel II:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 14

Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)

1.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XIII, deel I:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectieuze hematopoëtische necrose (IHN) heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van IHN heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van IHN waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten van de lidstaat worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XIII, deel II:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten van de lidstaat worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 15

Infectie met zalmanemievirus met HPR-deletie (deletie in de hypervariabele regio) (ISAV met HPR-deletie)

1.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XIV, deel I:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met zalmanemievirus met HPR-deletie (deletie in de hypervariabele regio) (ISAV met HPR-deletie) heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XIV, deel II:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor ISAV met HPR-deletie heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor ISAV met HPR-deletie heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ISAV met HPR-deletie waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 16

Infectie met Marteilia refringens

1.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XV, deel I:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XV, deel II:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 17

Infectie met Bonamia exitiosa

1.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVI, deel I:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVI, deel II:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 18

Infectie met Bonamia ostreae

1.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVII, deel I:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVII, deel II:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 19

Infectie met het wittevlekkensyndroomvirus (WSSV)

1.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVIII, deel I:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het wittevlekkensyndroomvirus (WSSV) heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.  

De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVIII, deel II:

a) 

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV heeft;

b) 

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV heeft, en

c) 

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 20

Intrekking

De volgende handelingen worden ingetrokken:

— 
Beschikking 93/52/EEG;
— 
Beschikking 94/963/EG;
— 
Beschikking 95/98/EG;
— 
Beschikking 2003/467/EG;
— 
Beschikking 2004/558/EG;
— 
Beschikking 2008/185/EG;
— 
Beschikking 2009/177/EG;
— 
Verordening (EG) nr. 616/2009;
— 
Uitvoeringsbesluit 2013/503/EU.

Artikel 21

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 21 april 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

INFECTIE MET BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS EN B. SUIS

DEEL I

Ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis

HOOFDSTUK 1

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in runderpopulatiesLidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

▼M3

Spanje

Het gehele grondgebied

▼B

Frankrijk

Het gehele grondgebied

▼M1

Kroatië

Het gehele grondgebied

▼M4

Italië

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo

Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino — Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

▼B

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Malta

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

▼M1

Portugal

Região Algarve: alle distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

Região Centro: de distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria en Castelo Branco

▼B

Roemenië

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

▼M4

HOOFDSTUK 2

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in schapen- en geitenpopulatiesLidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Spanje

Het gehele grondgebied

Frankrijk

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italië

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino — Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Autonome regio Azoren

Roemenië

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

▼M3

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor Brucella abortus, B. melitensis en B. suis

HOOFDSTUK 1

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in runderpopulatiesLidstaat

Gebied

Bulgarije

Het gehele grondgebied

Griekenland

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

▼M4

Italië

Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila, di Chieti

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno

Regione Molise: Provincia di Isernia

Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto

Regione Sicilia

▼M3

Portugal

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Madeira

Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real

HOOFDSTUK 2

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in schapen- en geitenpopulatiesLidstaat

Gebied

Bulgarije

Het gehele grondgebied

Kroatië

Het gehele grondgebied

Griekenland

Het gehele grondgebied

▼M4

Italië

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno, Avellino, Napoli

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia

▼M3

Portugal

Região Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

▼B
BIJLAGE II

INFECTIE MET HET MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS-COMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAE EN M. TUBERCULOSIS) (MTBC)

▼M4

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met MTBCLidstaat

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Spanje

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Frankrijk

Het gehele grondgebied

Italië

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Provincia di Bari, Taranto

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Nuoro, Oristano, Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino — Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Região Algarve: alle distritos

Região Autónoma dos Açores behalve Ilha de São Miguel

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met MTBCLidstaat (*1)

Gebied

Bulgarije

Het gehele grondgebied

Kroatië

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele grondgebied

Griekenland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Italië

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Lazio: Provincia di Roma

Regione Marche: Provincia di Macerata

Regione Puglia: Provincia di Barletta-Adria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce

Regione Sardegna: Provincia di Sassari

Regione Sicilia

Malta

Het gehele grondgebied

Portugal

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Autónoma da Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

Roemenië

Het gehele grondgebied

Spanje

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

▼B
BIJLAGE III

INFECTIE MET HET RABIËSVIRUS (RABV)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met RABVLidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Bulgarije

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Griekenland

Het gehele grondgebied

▼M3

Spanje

Het gehele grondgebied

Frankrijk

Het gehele grondgebied

▼B

Kroatië

Het gehele grondgebied

Italië

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Malta

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

▼M3

Polen

Woiwodschap Dolnośląskie: alle powiaty

Woiwodschap Kujawsko-Pomorskie: alle powiaty

Woiwodschap Lubelskie, de volgende powiaty: m. Lublin, Łęczyński, Parczewski, Radzyński, Świdnicki

Woiwodschap Lubuskie: alle powiaty

Woiwodschap Łódzkie, de volgende powiaty: Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki Wschodni, m. Łódź, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, m. Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski

Woiwodschap Małopolskie: alle powiaty

Woiwodschap Mazowieckie, de volgende powiaty: Ciechanowski, Gostyniński, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Przasnyski, Sierpecki, Żuromiński

Woiwodschap Opolskie: alle powiaty

Woiwodschap Podlaskie: alle powiaty

Woiwodschap Pomorskie: alle powiaty

Woiwodschap Śląskie: alle powiaty

Woiwodschap Świętokrzyskie, de volgende powiaty: Buski, Kazimierski, Pińczowski, Włoszczowski

Woiwodschap Warmińsko-mazurskie: alle powiaty

Woiwodschap Wielkopolskie: alle powiaty

Woiwodschap Zachodniopomorskie: alle powiaty

▼B

Portugal

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

▼M3

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met RABVLidstaat

Gebied

Polen

Woiwodschap Lubelskie, de volgende powiaty: Bialski, m. Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, m. Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Łukowski, Opolski, Puławski, Rycki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, m. Zamość

Woiwodschap Łódzkie, de volgende powiaty: Opoczyński

Woiwodschap Mazowieckie, de volgende powiaty: Białobrzeski, Garwoliński, Grodziski, Grójecki, Kozienicki, Legionowski, Lipski, Łosicki, Miński, Nowodworski, Ostrowski, Otwocki, Piaseczyński, Płoński, Pruszkowski, Przysuski, Pułtuski, Radomski, m. Radom, Siedlecki, m. Siedlce, Sochaczewski, Sokołowski, Szydłowiecki, m.st. Warszawa, Warszawski Zachodni, Węgrowski, Wołomiński, Wyszkowski, Zwoleński, Żyrardowski

Woiwodschap Podkarpackie

Woiwodschap Świętokrzyskie, de volgende powiaty: Jędrzejowski, Kielecki, m. Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski

Roemenië

Het gehele grondgebied

▼B
BIJLAGE IV

ENZOÖTISCHE BOVIENE LEUKOSE (EBL)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van EBLLidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Spanje

Het gehele grondgebied

Frankrijk

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italië

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Região Algarve: alle distritos

Região Alentejo: alle distritos

Região Centro: alle distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: alle distritos

Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo en Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

▼M4

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor EBLLidstaat

Gebied

Datum van de eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Kroatië

Het gehele grondgebied

18 juli 2022

▼B
BIJLAGE V

INFECTIEUZE BOVIENE RINOTRACHEÏTIS/INFECTIEUZE PUSTULEUZE VULVOVAGINITIS (IBR/IPV)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van IBR/IPVLidstaat

Gebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Italië

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino — Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met IBR/IPVLidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

België

Het gehele grondgebied

21 april 2021

Frankrijk

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21 april 2021

Italië

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino — Alto Adige: provincia autonoma di Trento

21 april 2021

Luxemburg

Het gehele grondgebied

21 april 2021
BIJLAGE VI

INFECTIE MET HET VIRUS VAN DE ZIEKTE VAN AUJESZKY (ADV)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ADVLidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Frankrijk

De departementen Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne en Yvelines

Italië

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino — Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige

Cyprus

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Woiwodschap Podlaskie, de volgende powiaty: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ADVLidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Spanje

Het gehele grondgebied

21 april 2021

Italië

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino — Alto Adige: provincia autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21 april 2021

Litouwen

Het gehele grondgebied

21 april 2021

Polen

Woiwodschap Dolnośląskie: alle powiaty

Woiwodschap Kujawsko-Pomorskie: alle powiaty

Woiwodschap Lubelskie: alle powiaty

Woiwodschap Lubuskie: alle powiaty

Woiwodschap Lódzkie: alle powiaty

Woiwodschap Małopolskie: alle powiaty

Woiwodschap Mazowieckie: alle powiaty

Woiwodschap Opolskie: alle powiaty

Woiwodschap Podkarpackie: alle powiaty

Woiwodschap Podlaskie, de volgende powiaty: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Woiwodschap Pomorskie: alle powiaty

Woiwodschap Śląskie: alle powiaty

Woiwodschap Swiętokrzyskie: alle powiaty

Woiwodschap Warmińsko-mazurskie: alle powiaty

Woiwodschap Wielkopolskie: alle powiaty

Woiwodschap Zachodniopomorskie: alle powiaty

21 april 2021

Portugal

Het gehele grondgebied van het schiereiland

21 april 2021
BIJLAGE VII

BOVIENE VIRUSDIARREE (BVD)

▼M4

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van BVDLidstaat

Gebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Duitsland

Bundesland Baden-Württemberg:

Bundesland Bayern:

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Oberbayern: Ingolstadt, Stadt München, Stadt Rosenheim, Altötting, Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Miesbach, Mühldorf am Inn, Lkr. München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm, Lkr. Rosenheim, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen

Zweden

Het gehele grondgebied

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor BVDLidstaat

Gebied

Datum van de eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Duitsland

Bundesland Bayern:

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Oberbayern: Dachau

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Lkr. Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau

de volgende steden en Landkreise in Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Günzburg, Ostallgäu

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein”

21 februari 2022

Ierland

Het gehele grondgebied

18 juli 2022

▼B
BIJLAGE VIII

INFECTIE MET HET BLUETONGUEVIRUS (BTV)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met BTVLidstaat (*1)

Gebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

▼M4

Duitsland

Bundesland Baden-Württemberg:

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein”

Bundesland Thüringen

▼B

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Spanje

Comunidad autónoma de Andalucía:
De provincie Almería ►M3  
De provincie Córdoba, de volgende regio’s: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)  ◄
De provincie Granada, de volgende regio’s: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada) ►M2  
De provincie Huelva, de volgende regio’s: Aracena (Sierra Oriental) en Cortegana (Sierra Occidental)  ◄ ►M3  
De provincie Jaén  ◄ ►M2  
De provincie Sevilla, de volgende regio: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)  ◄
Comunidad Autónoma de Aragón
De provincie Huesca, de volgende regio’s: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera en Bujaraloz; de volgende gemeenten in Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla en La Sotonera; de volgende gemeenten in Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis en Torres de Alcanadre; de volgende gemeenten in Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles en Montanuy; de volgende gemeenten in Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp en Viacamp y Litera; de volgende gemeenten in Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced en Vicién
De provincie Teruel
De provincie Zaragoza, de volgende regio’s: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza en Zuera; de volgende gemeenten in de regio Ayerbe: Murillo de Gállego en Santa Eulalia de Gállego
Comunidad Autónoma de Asturias ►M2  
Comunidad Autónoma de Islas Baleares  ◄
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria ►M3  
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, met uitzondering van de volgende regio’s in de provincie Ciudad Real: Almadén, Almodóvar del Campo en Piedrabuena  ◄
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña ►M3   ►M2  
Comunidad Autónoma de Extremadura, met uitzondering van de volgende regio’s: Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros en Zafra in de provincie Badajoz  ◄  ◄
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Murcia
Comunidad Autónoma de Navarra, de volgende regio’s: Tafalla en Tudela; de volgende gemeenten in de regio Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta en Zuñiga; de volgende gemeenten in de regio Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza en Yesa
Comunidad Autónoma del País Vasco
De provincie Álava, de volgende gemeenten: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia en Zuia
Comunidad Autónoma de Valencia

▼M1

Italië

Provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia

▼B

Letland

Het gehele grondgebied

▼M1

Litouwen

Het gehele grondgebied

▼B

Hongarije

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

▼M3

Portugal

Het hele grondgebied, met uitzondering van de distritos Beja, Castelo Branco, Evora, Faro, Portalegre, Santarem, Setubal

▼B

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

▼M3

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met BTVLidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Spanje

Comunidad Autónoma de Andalucía

de provincies Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

de provincie Granada: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón:

de provincie Huesca: de regio’s Boltaña, Jaca, Sabiñánigo

de volgende gemeente in de regio Ayerber: Las Peñas de Riglos

de volgende gemeenten in de regio Huesca: Arguis, Casbas de Huesca, Ibieca, Igriés, Loporzano, Nueno en Siétamo;

de volgende gemeenten in de regio Barbastro: Abiego, Adahuesca, Alquézar, Bierge, Colungo an Naval

de volgende gemeenten in de regio Castejón de Sos: Castejón de Sos, Chía, Sahún, Seira, Sesué, Villanova

de volgende gemeenten in de regio Graus: Campo, Foradada, Valle de Bardají

de provincie Zaragoza: de regio Jaca

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

de provincie Ciudad Real, de volgende regio’s: Almadén, Almodóvar del Campo en Piedrabuena

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Navarra:

de regio’s Elizondo, Izurzun, Ochagavia, Pamplona, Santesteban

de volgende gemeenten in de regio Estella: Guesálaz, Lezaun, Valle de Yerri, Cirauqui, Mañeru, Artazu, Guirguillano, Salinas de Oro, Abárzuza, Allín, Améscoa Baja, Larraona, Aranarache, Eulate

de volgende gemeenten in de regio Sangüesa: Oroz-Betelu, Izagaondoa, Lumbier, Urraul Alto, Urraul Bajo, Romanzado, Lónguida, Aoiz, Erro, Arce, Esteribar, Luzaide- Valcarlos, Auritz Burguete, Orreaga-Roncesvalles

Comunidad Autónoma del País Vasco:

de provincie Guipúzcoa

de provincie Bizkaia/Vizcaya

de provincie Araba/Álava: de gemeente Aramaio

21 februari 2022

▼B
BIJLAGE IX

INFESTATIE MET VARROA SPP.

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infestatie met Varroa spp.Lidstaat

Gebied

Portugal

Het eiland Corvo

Het eiland Graciosa

Het eiland São Jorge

Het eiland Santa Maria

Het eiland São Miguel

Het eiland Terceira

▼M2

Finland

Ålandeilanden, met uitzondering van de gemeente Brändö

▼B
BIJLAGE X

INFECTIE MET HET VIRUS VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatieLidstaat

Gebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied
BIJLAGE XI

HOOGPATHOGENE AVIAIRE INFLUENZA (HPAI)

Compartimenten die vrij zijn van HPAILidstaat

Naam

Frankrijk

Compartiment ISA Bretagne, bestaande uit de inrichtingen met de codes EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 en 22295000.

Compartiment SASSO Sabres, bestaande uit de inrichting met code EDE 40246082.

Compartiment SASSO Soulitré, bestaande uit de inrichting met code EDE 72341105.

Nederland

Verbeek’s Poultry International B.V. met erkenningsnummer 1122.

Institut de Sélection Animale B.V. met erkenningsnummer 2338.

Cobb Europe B.V. met erkenningsnummer 2951.
BIJLAGE XII

VIRALE HEMORRAGISCHE SEPTIKEMIE (VHS)

DEEL I

Lidstaten waarvan gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van VHS heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van VHS heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van VHS waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde landLidstaat (*1)

Gebied

Denemarken

Het gehele continentale grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele continentale grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied, met uitzondering van de provincie Åland

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde landLidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 49, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Estland

Het gehele grondgebied

21 april 2021
BIJLAGE XIII

INFECTIEUZE HEMATOPOËTISCHE NECROSE (IHN)

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van IHN heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van IHN heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van IHN waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde landLidstaat (*1)

Gebied

▼M3 —————

▼B

Ierland

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele continentale grondgebied

▼M3

Finland

Het gehele grondgebied met uitzondering van het kustcompartiment dat bestaat uit de delen van de gemeenten Föglö, Lumparland, Lemland en Vårdö die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van 19,331 km en met als middelpunt de WGS84-coördinaten 59,975253701°N — 20,454027317°E

▼B

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde landLidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 49, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Estland

Het gehele grondgebied

21 april 2021
BIJLAGE XIV

INFECTIE MET ZALMANEMIEVIRUS MET HPR-DELETIE (DELETIE IN DE HYPERVARIABELE REGIO) (ISAV MET HPR-DELETIE)

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde landLidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Bulgarije

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Griekenland

Het gehele grondgebied

Spanje

Het gehele grondgebied

Frankrijk

Het gehele grondgebied

Kroatië

Het gehele grondgebied

Italië

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Malta

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Het gehele grondgebied

Roemenië

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

(*1)   

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ISAV met HPR-deletie heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ISAV met HPR-deletie heeft;

en zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ISAV met HPR-deletie waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.
BIJLAGE XV

INFECTIE MET MARTEILIA REFRINGENS

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met met Marteilia refringens waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde landLidstaat (*1)

Gebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van Belfast Lough en Dundrum Bay

(*1)   

(*)Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.
BIJLAGE XVI

INFECTIE MET BONAMIA EXITIOSA

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde landLidstaat

Gebied

Estland

Het gehele grondgebied

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.
BIJLAGE XVII

INFECTIE MET BONAMIA OSTREAE

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde landLidstaat (*1)

Gebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

De gehele kustlijn van Ierland, met uitzondering van: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; en Kilkieran Bay

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van: Lough Foyle en Strangford Lough

(*1)   

(*)Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.
BIJLAGE XVIII

INFECTIE MET HET WITTEVLEKKENSYNDROOMVIRUS (WSSV)

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.( 1 ) Voor de toepassing van deze verordening wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.