02020R1017 — NL — 14.07.2020 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1017 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2020

tot vaststelling van begrotingsmaxima voor 2020 voor bepaalde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening die zijn ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 225 van 14.7.2020, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1424 VAN DE COMMISSIE van 8 oktober 2020

  L 328

4

9.10.2020
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1017 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2020

tot vaststelling van begrotingsmaxima voor 2020 voor bepaalde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening die zijn ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de RaadArtikel 1

1.  De in artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2020 voor de basisbetalingsregeling zijn opgenomen in punt I van de bijlage bij de onderhavige verordening.

2.  De in artikel 36, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2020 voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling zijn opgenomen in punt II van de bijlage bij de onderhavige verordening.

3.  De in artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2020 voor de herverdelingsbetaling zijn opgenomen in punt III van de bijlage bij de onderhavige verordening.

4.  De in artikel 47, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2020 voor de betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken zijn opgenomen in punt IV van de bijlage bij de onderhavige verordening.

5.  De in artikel 49, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2020 voor de betaling voor gebieden met natuurlijke beperkingen zijn opgenomen in punt V van de bijlage bij de onderhavige verordening.

6.  De in artikel 51, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2020 voor de betaling voor jonge landbouwers zijn opgenomen in punt VI van de bijlage bij de onderhavige verordening.

7.  De in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde maximumbedragen voor 2020 voor de betaling voor jonge landbouwers zijn opgenomen in punt VII van de bijlage bij de onderhavige verordening.

8.  De in artikel 53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde jaarlijkse nationale maxima voor 2020 voor de vrijwillige gekoppelde steun zijn opgenomen in punt VIII van de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

I.    Jaarlijkse nationale maxima voor de basisbetalingsregeling als bedoeld in artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2020

▼M1

België

225 124

Denemarken

522 054

▼B

Duitsland

2 941 232

Ierland

825 611

Griekenland

1 091 170

Spanje

2 845 377

Frankrijk

3 025 958

▼M1

Kroatië

157 075

▼B

Italië

2 118 140

▼M1

Luxemburg

24 004

▼B

Malta

650

Nederland

459 920

Oostenrijk

470 383

▼M1

Portugal

290 208

▼B

Slovenië

75 223

Finland

262 840

Zweden

399 568

II.    Jaarlijkse nationale maxima voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling als bedoeld in artikel 36, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2020

▼M1

Bulgarije

412 836

▼B

Tsjechië

478 299

Estland

110 920

Cyprus

29 643

Letland

160 460

Litouwen

200 349

Hongarije

727 048

Polen

1 553 589

Roemenië

974 939

Slowakije

221 593

III.    Jaarlijkse nationale maxima voor de herverdelingsbetaling als bedoeld in artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2020

België

46 100

▼M1

Bulgarije

60 844

▼B

Duitsland

330 210

Frankrijk

687 718

▼M1

Kroatië

34 828

▼B

Litouwen

77 554

Polen

281 452

▼M1

Portugal

55 320

▼B

Roemenië

104 163

IV.    Jaarlijkse nationale maxima voor de betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken als bedoeld in artikel 47, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2020

▼M1

België

151 580

Bulgarije

260 016

▼B

Tsjechië

261 843

Denemarken

245 627

Duitsland

1 415 187

Estland

50 810

Ierland

363 320

Griekenland

550 385

Spanje

1 468 030

Frankrijk

2 063 154

▼M1

Kroatië

104 484

▼B

Italië

1 111 301

Cyprus

14 593

Letland

90 826

Litouwen

155 108

▼M1

Luxemburg

10 583

▼B

Hongarije

399 476

Malta

1 573

Nederland

198 261

Oostenrijk

207 521

Polen

1 017 297

▼M1

Portugal

205 307

▼B

Roemenië

570 959

Slovenië

40 283

Slowakije

118 316

Finland

157 389

Zweden

209 930

V.    Jaarlijkse nationale maxima voor de betaling voor gebieden met natuurlijke beperkingen als bedoeld in artikel 49, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2020

Denemarken

2 657

Slovenië

2 122

VI.    Jaarlijkse nationale maxima voor de betaling voor jonge landbouwers als bedoeld in artikel 51, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1307/2013(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2020

▼M1

België

9 563

Bulgarije

3 016

▼B

Tsjechië

1 746

Denemarken

15 556

Duitsland

47 173

Estland

1 321

Ierland

24 221

Griekenland

36 692

Spanje

97 869

Frankrijk

68 772

▼M1

Kroatië

6 966

▼B

Italië

74 087

Cyprus

686

Letland

6 055

Litouwen

6 463

▼M1

Luxemburg

529

▼B

Hongarije

5 326

Malta

21

Nederland

13 217

Oostenrijk

13 835

Polen

33 910

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Roemenië

20 547

Slovenië

2 014

Slowakije

1 706

Finland

5 246

Zweden

13 995

VII.    Maximumbedragen voor de betaling voor jonge landbouwers als bedoeld in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2020

▼M1

België

10 105

Bulgarije

17 334

▼B

Tsjechië

17 456

Denemarken

16 375

Duitsland

94 346

Estland

3 387

Ierland

24 221

Griekenland

36 692

Spanje

97 869

Frankrijk

137 544

▼M1

Kroatië

6 966

▼B

Italië

74 087

Cyprus

973

Letland

6 055

Litouwen

10 341

▼M1

Luxemburg

706

▼B

Hongarije

26 632

Malta

105

Nederland

13 217

Oostenrijk

13 835

Polen

67 820

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Roemenië

38 064

Slovenië

2 686

Slowakije

7 888

Finland

10 493

Zweden

13 995

VIII.    Jaarlijkse nationale maxima voor de vrijwillige gekoppelde steun als bedoeld in artikel 53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1307/2013(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2020

▼M1

België

83 510

Bulgarije

130 008

▼B

Tsjechië

130 921

▼M1

Denemarken

32 863

▼B

Estland

6 315

Ierland

3 000

Griekenland

182 056

Spanje

584 919

Frankrijk

1 031 577

▼M1

Kroatië

52 242

▼B

Italië

478 600

Cyprus

3 891

Letland

45 413

Litouwen

77 554

Luxemburg

160

Hongarije

199 738

Malta

3 000

Nederland

3 350

Oostenrijk

14 526

Polen

504 743

▼M1

Portugal

134 204

▼B

Roemenië

272 554

Slovenië

17 456

Slowakije

59 120

Finland

102 828

Zweden

90 970