02020D1146 — NL — 03.08.2020 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1146 VAN DE COMMISSIE

van 31 juli 2020

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1956 wat betreft geharmoniseerde normen voor bepaalde huishoudelijke toestellen, smeltpatronen, apparatuur in kabelnetwerken voor televisiesignalen, geluidssignalen en interactieve diensten, beveiligingsschakelaars, vlamboogdoven en booglassen, toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties, transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en combinaties daarvan, laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen, bevestigingsbandjes en beheer, stuurstroomkringen, schakelelementen, noodverlichting, elektronische circuits voor gebruik in verlichtingsarmaturen en ontladingslampen

(PB L 250 van 3.8.2020, blz. 121)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 257, 6.8.2020, blz.  40 (2020/1146)
▼B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1146 VAN DE COMMISSIE

van 31 juli 2020

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1956 wat betreft geharmoniseerde normen voor bepaalde huishoudelijke toestellen, smeltpatronen, apparatuur in kabelnetwerken voor televisiesignalen, geluidssignalen en interactieve diensten, beveiligingsschakelaars, vlamboogdoven en booglassen, toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties, transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en combinaties daarvan, laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen, bevestigingsbandjes en beheer, stuurstroomkringen, schakelelementen, noodverlichting, elektronische circuits voor gebruik in verlichtingsarmaturen en ontladingslampenArtikel 1

Bijlage I bij ►C1  Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1956 ◄ wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

Bijlage II bij ►C1  Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1956 ◄ wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 1) van bijlage I is van toepassing met ingang van 3 februari 2022.
BIJLAGE I

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1956 wordt als volgt gewijzigd:

1) 

De rijen 2 en 3 worden geschrapt.

2) 

De volgende rij 2 bis wordt ingevoegd:“2 bis.

EN 60335-1:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019”

3) 

De volgende rij 3 bis wordt ingevoegd:“3 bis.

EN 60335-2-4:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019”

4) 

De volgende rijen worden toegevoegd:Nr.

Referentienummer van de norm

“28.

EN 50620:2017

Elektrische leidingen — Kabels voor het opladen van elektrische voertuigen

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-17: Bijzondere eisen voor dekens, kussens, kleding en vergelijkbare buigzame verwarmingstoestellen

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-35: Bijzondere eisen voor doorstroomverwarmers voor vloeistoffen

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-47: Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-48: Bijzondere eisen voor elektrische grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-49: Bijzondere eisen voor elektrische toestellen voor het warmhouden van voedsel en serviesgoed voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-52: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-61: Bijzondere eisen voor accumulatorkachels

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-66: Bijzondere eisen voor verwarmingselementen voor waterbedden

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-87: Bijzondere eisen voor elektrische uitrusting voor het verdoven van dieren

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-98: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Smeltpatronen — Eisen en toepassingen

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 11: Veiligheid

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Toestelbeveiligingsschakelaars

48.

EN 60947-5-4:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-4: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Methoden voor de beoordeling van het prestatievermogen van lage-energiecontacten — Bijzondere proeven

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Laagspanningsschakelaars — Deel 9-1: Actieve vlamboogbeperkende systemen — Vlamboogdovende toestellen

50.

EN IEC 60974-2:2019

Uitrusting voor booglassen — Deel 2: Vloeibare koelsystemen

51.

EN IEC 60974-3:2019

Uitrusting voor booglassen — Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen

52.

EN IEC 60974-5:2019

Uitrusting voor booglassen — Deel 5: Draadaanvoereenheden

53.

EN IEC 60974-7:2019

Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen

54.

EN 61347-2-7:2012

Toebehoren voor lampen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor elektronische voorschakelapparaten met batterij voor noodverlichting

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor diverse elektronische circuits die worden gebruikt in verlichtingsarmaturen

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 1: Algemene eisen

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties

59.

EN 61557-9:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c en 1 500 V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Veiligheid van transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en dergelijke combinatie — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

61.

EN 61643-31:2019

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Deel 31: Eisen en beproevingsmethoden voor foto-elektrische toepassingen

62.

EN IEC 61851-1:2019

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 1: Algemene eisen

63.

EN 62026-3:2015

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI’s) — Deel 3: “DeviceNet”

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) — Veiligheidspecificaties

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Systemen voor leidingaanleg — Bevestigingsbandjes voor leidingen in elektrische installaties”
BIJLAGE II

In bijlage II bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1956 worden de volgende rijen toegevoegd:Nr.

Referentienummer van de norm

Datum van schrapping

“29.

EN 60335-2-5:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines

3 februari 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3 februari 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-12:

Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3 februari 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-13: Bijzondere eisen voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3 februari 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-17: Bijzondere eisen voor dekens, kussens, kleding en vergelijkbare buigzame verwarmingstoestellen

3 februari 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-35: Bijzondere eisen voor doorstroomverwarmers voor vloeistoffen

3 februari 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-47: Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3 februari 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-48: Bijzondere eisen voor elektrische grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3 februari 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-49: Bijzondere eisen voor elektrische toestellen voor het warmhouden van voedsel en serviesgoed voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3 februari 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-52: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3 februari 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-61: Bijzondere eisen voor accumulatorkachels

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3 februari 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-66: Bijzondere eisen voor verwarmingselementen voor waterbedden

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3 februari 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3 februari 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-87: Bijzondere eisen voor elektrische uitrusting voor het verdoven van dieren

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3 februari 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-98: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3 februari 2022

44.

EN 60669-1:2018

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

3 februari 2021

45.

EN 60691:2003

Smeltpatronen — Eisen en toepassingen

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3 februari 2022

46.

EN 60728-11:2010

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 11: Veiligheid

3 februari 2022

47.

EN 60934:2001

Toestelbeveiligingsschakelaars

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3 februari 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-4: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Methoden voor de beoordeling van het prestatievermogen van lage-energiecontacten — Bijzondere proeven

3 februari 2022

49.

EN 60974-2:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 2: Vloeibare koelsystemen

3 februari 2022

50.

EN 60974-3:2014

Uitrusting voor booglassen — Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen

3 februari 2022

51.

EN 60974-5:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 5: Draadaanvoereenheden

3 februari 2022

52.

EN 60974-7:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen

3 februari 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Toebehoren voor lampen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor elektronische voorschakelapparaten met batterij voor noodverlichting

3 februari 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor diverse elektronische circuits die worden gebruikt in verlichtingsarmaturen

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3 februari 2022

55.

EN 61386-1:2008

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 1: Algemene eisen

3 februari 2022

56.

EN 61439-3:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel

3 februari 2021

57.

EN 61535:2009

Toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties

EN 61535:2009/A1:2013

3 februari 2022

58.

EN 61557-9:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c en 1 500 V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels

3 februari 2021

59.

EN 61558-1:2005

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen en dergelijke — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3 februari 2022

60.

EN 61851-1:2011

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 1: Algemene eisen

3 februari 2022

61.

EN 62026-3:2015

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI’s) — Deel 3: “DeviceNet”

3 februari 2021

62.

EN 62035:2014

Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) — Veiligheidspecificaties

3 februari 2022

63.

EN 62275:2015

Systemen voor leidingaanleg — Bevestigingsbandjes voor leidingen in elektrische installaties

3 februari 2022

64.

EN 50178:1997

Elektronische apparatuur voor gebruik in sterkstroominstallaties”