02018O0014 — NL — 01.07.2021 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

RICHTSNOER (EU) 2018/797 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 3 mei 2018

betreffende beheerdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2018/14)

(herschikking)

(PB L 136, 1.6.2018, p.81)

Ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Richtsnoer (EU) 2021/564 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 20210020

L 119

121

7.4.2021

 
De meest recente geconsolideerde versie voor de intrekking is beschikbaar via de link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02018O0014-20210401