02016R1066 — NL — 27.11.2018 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1066 VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 2016

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot procedures, standaardformulieren en templates voor de informatieverstrekking voor de opstelling en uitvoering van afwikkelingsplannen voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen overeenkomstig Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 181, 6.7.2016, p.1)

Ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1624 van de Commissie van 23 oktober 2018

L 277

1

7.11.2018

 
De meest recente geconsolideerde versie voor de intrekking is beschikbaar via de link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02016R1066-20160706