02015D1500 — NL — 17.11.2016 — 005.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1500 VAN DE COMMISSIE

van 7 september 2015

betreffende bepaalde beschermende maatregelen tegen nodulaire dermatose in Griekenland en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1423

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 6221)

(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 234, 8.9.2015, p.19)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2008 van de Commissie van 15 november 2016

L 310

51

17.11.2016