02013R1387 — NL — 01.01.2022 — 016.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 1387/2013 VAN DE RAAD

van 17 December 2013

houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1344/2011

(PB L 354, 28.12.2013, p.201)

Ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Verordening (EU) 2021/2278 van de Raad van 20 december 2021

L 466

1

29.12.2021

 
De meest recente geconsolideerde versie voor de intrekking is beschikbaar via de link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R1387-20210701