2013R0577 — NL — 01.09.2016 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 577/2013 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 2013

inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 178 van 28.6.2013, blz. 109)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1219/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 november 2014

  L 329

23

14.11.2014

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/561 VAN DE COMMISSIE van 11 april 2016

  L 96

26

12.4.2016


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 215, 10.8.2016, blz.  37 (2016/561)
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 577/2013 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 2013

inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen zoals bedoeld in de artikelen 7, 11 en 12 van Verordening (EU) nr. 576/2013

1.  De verklaringen zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a), en artikel 11, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 576/2013 worden opgesteld overeenkomstig de vorm en de opmaak die zijn vastgelegd in deel 1 van bijlage I bij deze verordening en voldoen aan de taalvoorschriften die zijn beschreven in deel 3 van die bijlage.

2.  De verklaringen zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 576/2013 worden opgesteld overeenkomstig de vorm en de opmaak die zijn vastgelegd in deel 2 van bijlage I bij deze verordening en voldoen aan de taalvoorschriften die zijn beschreven in deel 3 van die bijlage.

Artikel 2

Lijsten van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 576/2013

1.  De lijsten van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 zijn opgenomen in deel 1 van bijlage II bij deze verordening.

2.  De lijst van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 is opgenomen in deel 2 van bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Model van het paspoort voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten of fretten

1.  Het paspoort zoals bedoeld in artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 wordt opgesteld in overeenstemming met het model dat is vastgesteld in deel 1 van bijlage III bij deze verordening en voldoet aan de aanvullende eisen die zijn beschreven in deel 2 van die bijlage.

2.  Bij afwijking van lid 1 worden paspoorten die overeenkomstig artikel 27, onder a), van Verordening (EU) nr. 576/2013 worden afgegeven in een van de gebieden of derde landen die voorkomen op de lijst in deel 1 van bijlage II bij deze verordening, opgesteld overeenkomstig het model dat is vastgesteld in deel 3 van bijlage III bij deze verordening en voldoen zij aan de aanvullende eisen die zijn beschreven in deel 4 van die bijlage.

Artikel 4

Gezondheidscertificaat voor het niet-commerciële verkeer naar de Unie van honden, katten of fretten

Het diergezondheidscertificaat zoals bedoeld in artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013 wordt:

a) opgesteld overeenkomstig het model dat is vastgesteld in deel 1 van bijlage IV bij deze verordening;

b) correct ingevuld en afgegeven overeenkomstig de toelichting in deel 2 van die bijlage;

c) aangevuld met de schriftelijke verklaring zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) nr. 576/2013 die wordt opgesteld overeenkomstig het model dat is vastgesteld in afdeling A van deel 3 van die bijlage en die voldoet aan de aanvullende eisen die zijn beschreven in afdeling B van deel 3 van die bijlage.

Artikel 5

Intrekkingen

De Beschikkingen 2003/803/EG, 2004/839/EG en 2005/91/EG worden ingetrokken.

Artikel 6

Inwerkingtreding en toepasselijkheid

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 29 december 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen

zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a), artikel 11, lid 2, onder a), en artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 576/2013

DEEL 1

Vorm en opmaak van de verklaring zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a), en artikel 11, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 576/2013

image

DEEL 2

Vorm en opmaak van de verklaring zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 576/2013

image

DEEL 3

Taalvoorschriften voor de verklaringen zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a), artikel 11, lid 2, onder a), en artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 576/2013

De verklaringen worden opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de lidstaat van bestemming/binnenkomst en in het Engels.

▼M1
BIJLAGE II

Lijst van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 576/2013

DEEL 1

Lijst van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013ISO-code

Gebied of derde land

AD

Andorra

CH

Zwitserland

FO

Faeröer

GI

Gibraltar

GL

Groenland

IS

IJsland

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Noorwegen

SM

San Marino

VA

Staat Vaticaanstad

DEEL 2

Lijst van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013ISO-code

Gebied of derde land

Opgenomen gebieden

AC

Ascension

 

AE

Verenigde Arabische Emiraten

 

AG

Antigua en Barbuda

 

AR

Argentinië

 

AU

Australië

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnië en Herzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden)

 

BY

Belarus

 

CA

Canada

 

CL

Chili

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandeilanden

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KN

Saint Kitts en Nevis

 

KY

Kaaimaneilanden

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexico

 

MY

Maleisië

 

NC

Nieuw-Caledonië

 

NZ

Nieuw-Zeeland

 

PF

Frans-Polynesië

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

 

RU

Rusland

 

SG

Singapore

 

SH

Sint-Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad en Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Verenigde Staten van Amerika

AS — Amerikaans-Samoa

GU — Guam

MP — Noordelijke Marianen

PR — Puerto Rico

VI — Amerikaanse Maagdeneilanden

VC

Saint Vincent en de Grenadines

 

VG

Britse Maagdeneilanden

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis en Futuna

 

▼B
BIJLAGE III

Modellen van paspoorten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten of fretten

DEEL 1

Model van het paspoort afgegeven in een lidstaat

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEEL 2

Aanvullende eisen ten aanzien van het paspoort dat wordt afgegeven in een lidstaat

1. Vorm van het paspoort

De afmetingen van het paspoort bedragen 100 × 152 mm.

2. Omslag van het paspoort

a) Voorzijde omslag:

i) kleur: blauw (Pantone® Reflex Blue) met gele sterren (Pantone® Yellow) in het bovenste kwart volgens de specificaties van het Europese embleem ( 1 );

ii) voor de woorden „Europese Unie” en de naam van de lidstaat van afgifte moet hetzelfde lettertype worden gebruikt;

iii) de ISO-code van de lidstaat van afgifte gevolgd door een unieke alfanumerieke code („nummer” genoemd in het model voor het paspoort dat is vastgesteld in deel 1), moet onderaan worden gedrukt.

b) Binnenkant van het omslag voor- en achterzijde: wit.

c) Achterzijde omslag: kleur blauw (Pantone® Reflex Blue).

3. Volgorde van de rubrieken en bladzijdenummering

a) De volgorde van de rubrieken (voorafgegaan door Romeinse cijfers) dient strikt te worden aangehouden;

b) de bladzijden van het paspoort moeten onder aan elke bladzijde als volgt genummerd worden: „x van n”, waarbij x de huidige bladzijde is en n het totale aantal bladzijden van het paspoort;

c) de ISO-landcode van de lidstaat van afgifte, gevolgd door een unieke alfanumerieke code, wordt op elke bladzijde van het paspoort gedrukt;

d) het aantal bladzijden en de grootte en vorm van de kaders van het modelpaspoort in deel 1 zijn indicatief.

4. Talen

Alle gedrukte tekst wordt in de officiële taal/talen van de lidstaat van afgifte en in het Engels vermeld.

5. Beveiliging

a) Nadat de vereiste informatie is ingevuld in rubriek III van het paspoort, wordt de bladzijde verzegeld met doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie.

b) Wanneer de informatie op een van de bladzijden van het paspoort de vorm van een sticker heeft, wordt die sticker met doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie afgedekt indien de sticker niet vanzelf stuk gaat wanneer deze wordt verwijderd.

DEEL 3

Model van het paspoort afgegeven in een van de gebieden of derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij deze verordening

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEEL 4

Aanvullende eisen ten aanzien van het paspoort dat wordt afgegeven in een van de gebieden of derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij deze verordening

1. Vorm van het paspoort

De afmetingen van het paspoort bedragen 100 × 152 mm.

2. Omslag van het paspoort

a) Voorzijde omslag:

i) kleur: Pantone® zwart-wit en nationaal embleem in het bovenste kwart;

ii) de ISO-landcode van het gebied of derde land van afgifte, gevolgd door een unieke alfanumerieke code („nummer” genoemd in het model voor het paspoort dat wordt beschreven in deel 3), moet onderaan worden gedrukt.

b) Binnenkant van het omslag voor- en achterzijde: wit.

c) Achterzijde omslag: Pantone® zwart-wit.

3. Volgorde van de rubrieken en bladzijdenummering

a) De volgorde van de rubrieken (voorafgegaan door Romeinse cijfers) dient strikt te worden aangehouden;

b) de bladzijden van het paspoort moeten onder aan elke bladzijde als volgt genummerd worden: „x van n”, waarbij x de huidige bladzijde is en n het totale aantal bladzijden van het paspoort;

c) de ISO-landcode van het gebied of derde land van afgifte, gevolgd door een unieke alfanumerieke code, wordt op elke bladzijde van het paspoort gedrukt;

d) het aantal bladzijden en de grootte en vorm van de kaders van het modelpaspoort in deel 3 zijn indicatief.

4. Talen

Alle gedrukte tekst wordt in de officiële taal/talen van het gebied of derde land van afgifte en in het Engels vermeld.

5. Beveiliging

a) Nadat de vereiste informatie is ingevuld in rubriek III van het paspoort, wordt de bladzijde verzegeld met doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie.

b) Wanneer de informatie op een van de bladzijden van het paspoort de vorm van een sticker heeft, wordt die sticker met doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie afgedekt indien de sticker niet vanzelf stuk gaat wanneer deze wordt verwijderd.
BIJLAGE IV

▼M2

DEEL 1

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

DEEL 2

Toelichting voor het invullen van de diergezondheidscertificaten

a) Indien in het certificaat staat dat een verklaring in bepaalde gevallen kan worden doorgehaald, betekent dit dat niet relevante verklaringen mogen worden doorgehaald, met paraaf en stempel van de officiële dierenarts, of helemaal uit het certificaat mogen worden weggelaten.

b) Het origineel van elk certificaat bestaat uit één blad of, indien meer tekst nodig is, moet het certificaat uit meerdere bladen bestaan die alle één ondeelbaar geheel vormen.

c) Het certificaat is opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de lidstaat van binnenkomst en in het Engels. Het wordt ingevuld in blokletters in ten minste een van de officiële talen van de lidstaat van binnenkomst of in het Engels.

d) Indien extra bladen of bewijsstukken aan het certificaat worden gehecht, worden deze bladen of bewijsstukken beschouwd als deel uitmakend van het originele certificaat en worden alle bladzijden voorzien van de handtekening en het stempel van de officiële dierenarts.

e) Indien het certificaat, inclusief de onder d) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd (bladzijdenummer van totaal aantal bladzijden) en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het referentienummer van het certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend.

f) Het origineel van het certificaat wordt afgegeven door een officiële dierenarts van het gebied of derde land van verzending of door een gemachtigde dierenarts, waarna het bekrachtigd wordt door de bevoegde autoriteit van het gebied of derde land van verzending. De bevoegde autoriteit van het gebied of derde land van verzending ziet erop toe dat certificeringsvoorschriften en -beginselen worden toegepast die gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 96/93/EG.

De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dit geldt ook voor stempels, met uitzondering van reliëfstempels of stempels met een watermerk.

g) Het referentienummer van het certificaat waarnaar wordt verwezen in de kaders I.2 en II.a, wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het gebied of het derde land van verzending.

DEEL 3

Schriftelijke verklaring zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) nr. 576/2013

Afdeling A

Modelverklaring

image

Afdeling B

Aanvullende eisen voor de verklaring

De verklaring wordt opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de lidstaat van binnenkomst en in het Engels en wordt ingevuld in blokletters.( 1 ) Graphics guide to the European Emblem: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm