02011R1077 — NL — 11.12.2018 — 004.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 1077/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 oktober 2011

tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

(PB L 286, 1.11.2011, p.1)

Ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018

L 295

99

21.11.2018

 
De meest recente geconsolideerde versie voor de intrekking is beschikbaar via de link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011R1077-20181009