01987D0305 — NL — 04.10.2011 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 26 mei 1987

betreffende de oprichting van een Raadgevend Comité voor de openstelling van de markt voor overheidsopdrachten

(87/305/EEG)

(PB L 152, 12.6.1987, p.32)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Besluit van de Commissie van 3 september 2011 2011/C 291/02

C 291

2

4.10.2011