12.11.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 381/26


Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

(2020/C 381/08)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum van vaststelling van het besluit

31 juli 2020

Zaaknummer

85513

Nummer van het besluit

100/20/COL

EVA-staat

Noorwegen

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Wijziging van de COVID-19-garantieregeling voor kmo’s (steun voor micro- of kleine ondernemingen in moeilijkheden op 31 december 2019)

Rechtsgrondslag

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490

Soort maatregel

Regeling

Doel

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begroting

50 miljard NOK (voor de regeling als gewijzigd)

Looptijd

26 maart 2020—31 december 2020

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

GIEK (Noors agentschap voor exportkredietgaranties)

Pb 1763 Vika

0122 Oslo

NOORWEGEN

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/